Engagement & Admin Manager

Thương lượng

Hết hạn trong 3 ngày
1701 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

Responsibilities:


Employee Engagement & Communication (40%):

• Develop and implement strategies to enhance employee engagement and foster a positive workplace culture.

• Plan and execute communication initiatives to ensure effective internal communication channels.

• Organize events and activities to promote team building and employee morale.


Administration (30%):

• Oversee daily administrative tasks to ensure smooth operations of the department.

• Manage office supplies, facilities, and equipment to maintain a conducive work environment.

• Handle documentation, record-keeping, and data management efficiently.


Learning & Development (30%):

• Collaborate with department heads to identify training needs and develop relevant learning programs.

• Coordinate training sessions, workshops, and seminars to support employee skill development and career growth.

• Evaluate the effectiveness of training initiatives and make recommendations for improvement.

Yêu cầu công việc

Qualifications:

• Bachelor's degree in Human Resources, Business Administration, or related field.

• Proven experience in employee engagement, communication, and administration.

• Strong organizational and multitasking abilities.

• Excellent communication and interpersonal skills.

• Familiarity with learning and development principles and practices.

• Passionate about creating a positive work environment and supporting employee growth and development.

Các phúc lợi dành cho bạn

Chăm sóc sức khoẻ

Premium Insurance

Nghỉ phép có lương

15 Annual Leave

Máy tính xách tay

Laptop provided
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

17/04/2024

Trưởng phòng

Nhân Sự/Tuyển Dụng > Gắn Kết Nhân Viên

Engagement Management, E-commerce, HR Admin, Employee Engagement

Thương mại điện tử

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh, Vietnam

Công Ty TNHH Onpoint
Công Ty TNHH Onpoint
Công Ty TNHH Onpoint

Tầng 4 toà nhà AB, 27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
Phòng Nhân sự

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết