Engineering Supervisor/ Giám Sát Kỹ Thuật

Đăng nhập để xem mức lương 416 lượt xem - Hết hạn trong 10 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Công ty có xe đưa đón

Mô Tả Công Việc

- Report all works to Chief Engineer and Deputy Chief Engineering.
Báo cáo công việc cho Trưởng Phòng Kỹ Thuật và trợ lý Trưởng Phòng Kỹ Thuật.
- Supervising, training and orienting for engineering staffs.
Giám sát, đào tạo và định hướng cho các nhân viên kỹ thuật.
- Coordinate with the Contractor under the guidance of Chief Engineer and Deputy Chief Engineering.
Phối hợp với nhà thầu bên ngoài theo hướng dẫn của Trưởng/Phó Phòng Kỹ Thuật
- Coordinate with other departments.
Phối hợp với các bộ phận khác của khách sạn
- Be responsible for staff management, operate technical system of the hotel in accordance with the procedures and engineering standards.
Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên, vận hành hệ thống kỹ Thuật của khách sạn theo đúng quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Set up and supervise the implementation of engineering operation procedures in the hotel.
Thiết lập và giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật vận hành của khách sạn.
- Supervise and handle arising problems in building’s technical system.
Giám sát và xử lý các sự cố phát sinh về hệ thống kỹ thuật của tòa nhà.
- Set plan, follow and supervise the maintenance of technical system in the building.
Lập kế hoạch, theo dõi và giám sát thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật của tòa nhà.
- Give recommendations to Chief Engineer/ Deputy Chief Engineering in order to increase the implementation of technical system.
Tham mưu, đề xuất cho Trưởng/Phó bộ phận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống kỹ thuật.
- Consult and supervise the Contractor to ensure the hotel’s technical standards.
Tư vấn và giám sát các nhà thầu thi công nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của khách sạn.
- Training and managing the hotel’s engineer team.
Đào tạo và quản lý đội ngũ kỹ thuật của khách Sạn.
- Another work of engineering department.
Các công việc khác của bộ phận kỹ thuật.
- Ensure that subordinates grasp well at all parameter of relevant technical equipment and available tools, devices in sufficient and right arrangement.
Đảm bảo nhân viên cấp dưới nắm bắt tốt tất cả những thông số thiết bị kỹ thuật liên quan và các công cụ dụng cụ luôn có sẵn, đầy đủ và sắp xếp đúng vị trí.
- Ensure that staffs abide by all rules and safety regulations.
Đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định an toàn của khách sạn.
- Supervise and guide your staffs to achieve the maximum effects in handling accrued technical situation, ensuring guest’s satisfaction.
Giám sát và hướng dẫn nhân viên của mình để đạt được hiệu quả tối đa trong xử lý tình huống kỹ thuật phát sinh, đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng.
- Announce Chief Engineer/Deputy Chief Engineering in case of equipment dismounting that may effect to the hotel’s operation.
Phải thông báo cho Kỹ sư / Trợ lý kỹ sư trưởng trong trường hợp tháo dỡ bất kỳ thiết bị nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn.
- Report immediately any unusual events that may effect to technical operations.
Phải báo cáo ngay lập tức bất kỳ sự kiện bất thường xảy ra mà có thể ảnh hưởng đối với các hoạt động kỹ thuật.
- If have any suspicion about the decision you did, you should refer to superiors.
Nếu nghi ngờ về bất kỳ quyết định mà mình đã làm, nên tham khảo ý kiến với cấp trên của mình để thảo luận.
- Ensure that all accessories and materials served to repair and backup always are under control to decrease the delay of repair and maintenance.
Để đảm bảo rằng các phụ tùng và vật liệu phục vụ cho sửa chữa và dự phòng được kiểm soát để giảm thiểu sự chậm trễ của việc sửa chữa và bảo trì.
- Comply with approval rules, regulations and policies in the hotel.
Tuân thủ các quy tắc đã được phê duyệt, các quy định và chính sách của khách sạn.
- Check frequently working areas and equipment, record any differences in devices performance.
Hãy kiểm tra thường xuyên của các khu vực làm việc và trang thiết bị và ghi nhận sự khác biệt trong hiệu suất thiết bị.
- Ensure that any failures or malfunctions were fixed during the operation will be recorded in daily dairy to follow the next operation.
Đảm bảo rằng bất kỳ lỗi hoặc trục trặc thiết bị được sửa chữa trong quá trình vận hành được ghi chép trong nhật ký hàng ngày để theo dõi vận hành tiếp theo.
- Ensure that all lighting system must be checked frequently in daily workshift, any broken bulbs will be exchange immediately.
Đảm bảo rằng trong mỗi ca làm việc phải được kiểm tra thường xuyên tất cả các hệ thống chiếu sáng, bất kỳ bóng đèn bị cháy được thay thế ngay lập tức.
- Understand all technical system position in drawings specifically.
Phải nắm được tất cả bản vẽ vị trí các hệ thống kỹ thuật một cách cụ thể.
- Know how to operate emergency generator.
Phải biết làm thế nào trước khi vận hành máy phát điện khẩn cấp.
- Be ware of basic knowledge in system operations, automatically building and be able to implement any necessary small adjusts in daily operation.
Phải có một kiến thức cơ bản về hoạt động của các hệ thống, tự động xây dựng và có thể thực hiện bất kỳ điều chỉnh nhỏ cần thiết trong các hoạt động hàng ngày của hệ thống khách sạn.
- Be aware of fire alarm system’s operation, address, give specific instructions for subordinates.
Phải có kiến thức đầy đủ về các hoạt động của hệ thống báo cháy địa chỉ, hướng dẫn các hoạt động cho cấp dưới của mình.
- Perform other duties which are assigned by the Hotel Management from time to time.
Thực hiện các công việc khác được giao bởi Ban Quản Lý Khách Sạn.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Understanding clearly in hotel’s technical system.
Am hiểu sâu hệ thống kỹ thuật khách sạn
- Good team leader and time management.
Kĩ năng lãnh đạo và quản lí thời gian tốt
- Good at computing.
Tin học văn phòng tốt
- Good at communication and effective problems handling.
Kĩ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

EDUCATION / CERTIFICATES / EXPERIENCE:
- At least 3 - year experience working at relevant management.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lí tương tự.
- Bachelor ‘s degree
Tốt nghiệp đại học
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

Hoa Binh, Vietnam
Hà Nam, Vietnam
Khu vực Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

NO ONE WELCOMES THE WORLD LIKE WYNDHAM. BE PART OF OUR TEAM

Wyndham Hotels & Resorts is the champion of the everyday traveller. Through the largest and widest collection of hotel experiences in the world, we work to make hotel travel possible for all. Wherever and however people travel, Wyndham will be there to welcome them.

Nestled in the peaceful Van Son Lake district and integrated into the Sky Lake Golf Club owned by DK ENC Vietnam Co. JSC, Wyndham Sky Lake Resort & Villas provides a modern resort with a luxury stay in paradise. Wyndham Sky Lake Resort & Villas along with Sky Lake Golf Club is set to become one of Asia’s premier lifestyle destinations.

Wyndham Hotels & Resorts is committed to attracting, motivating, and retaining talented team members who align with our company’s core values. We are proud to reward our team members with comprehensive benefit programs and resources.

Wyndham is now seeking candidates to join PRE-OPENING TEAM for Wyndham Sky Lake Resort & Villas which defines itself as a new icon of Van Son opening soon early 2020.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Khu vực Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
100-499 nhân viên
Ms Hằng
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam