Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

English Editor & Copywriter

Blue Dragon Tours N/a

Nơi làm việc: Hà Nội


368 lượt xem
Đăng tuyển 5 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

Lương tháng thứ 13, 14
Nghỉ phép có trả lương
Du lịch (fam trip)

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh
Content / Copy Writer
English

Bạn Sẽ Làm Gì

- Create new articles on assigned project
- Update website contents (travel related) on daily basis
- Implement content reviews and audits as required
- Propose new ideas for website content development
- Manage company's social media profile

Chuyên Môn Của Bạn

- Excellent command of English
- Creative
- Strong writing skills: clear, concise and grammatically correct
- Work well in team as well as individual
- Previous experience with writing work highly valued
- Good understanding of the different language styles that appeal to various target markets

Về Công Ty Chúng Tôi

Blue Dragon Tours N/a

Tên người liên hệ: Ms. Linh
Qui mô công ty: 10-24

Handling Vietnam travel services since 2008, Blue Dragon Tours is well-known as a reputable and professional travel agency in Vietnam and Indochina. With a wide range of tours and tailor-made options for all travelers, we offer colorful touches to the life of Vietnam, varying from leisure holiday by the beach to breathtaking adventure on the roof of Indochina, from relaxing momenta by Halong Bay to the exotic experience in Mekong Delta.

Việc làm khác từ Công ty này

Công việc tương tự

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính ( Học Tại Hà Nội)

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính ( Học Tại Hà Nội)

Bằng do đại học Leeds Beckett cấp, có thể sang Anh nhận bằng.

Giáo trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Không cần thi tuyển đầu vào.