English - Korean Speaking Course Consultant (Long Bien)

English - Korean Speaking Course Consultant (Long Bien)

Login to view salary 146 views - Expires in 6 days

What We Can Offer

Premium Healthcare insurance
22+paid leave days per year
Free gym membership

Job Description

Job overview:
Course Consultants are the backbone of our programs. They are key support personnel whose primary responsibilities lay in being specialists and program subject matter experts within their assigned programs, providing customer relations assistance to parents and students, liaising them with teachers and managers.

Responsibilities:
- Program Specific Administrative Duties
- Logistics and Office Management
- Language assistance: Teacher/staff translation support
- Marketing / Sales support
- Customer Service / Public Relations: Parent/Student Relationship Management
- Special Projects as assigned
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Bachelor’s Degree
- Strong verbal and written English and Korean skills
- Excellent interpersonal skills
- Customer Service industry experience (preferable)
- Any professional certifications/licenses (if applicable)

Job Locations

Point Avenue - Cơ sở Long Biên, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Point Avenue is an education technology startup based in Asia, has enrolled over 800 students and counting, is quickly expanding to multiple cities and countries this year, made strategic acquisitions (education centers and technology platforms), and has received interest from multiple investors across Asia.

Point Avenue là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ giáo dục tại Châu Á, đã ghi danh hơn 800 học sinh vào các trường đại học uy tín hàng đầu ở Mỹ. Trong năm nay, Point Avenue đã và đang nhanh chóng mở rộng ra nhiều thành phố và quốc gia và nhận được sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư trên khắp Châu Á.

Read full company information
2nd & 3rd floor CT1 Building, Yen Hoa Park View, Yen Hoa Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi
Hoàng Thu Phương
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.