English Teacher/ Giáo Viên Tiếng Anh

Đăng nhập để xem mức lương 1789 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th payment salary
Free English course up to 60mil/ year
Professional training/ coaching

Mô Tả Công Việc

• Plan, deliver, and evaluate effective and engaging lessons: Online and Offline.
• Working hours: 44 hours/week.
• Working shift: Morning shift: 10:00 – 7:00PM or Evening shift: 1:00 – 9:00PM.
• Contribute to the development of the curriculum by providing feedback to managers regarding teaching materials, Multimedia lessons, Student Books…
• Improve students’ communicative abilities through on-going reinforcement and assessment.
• Take care of assigned students by regularly monitoring, reporting, and consulting, based on students’ Academic report.
• Collaborate with staff and managers to support students’ academic needs and centers’ operations.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Bachelor degree level or above.
• Relevant professional qualifications, ESL Teacher Training Certification – TESOL, TEFL, CELTA etc. or bachelor with major of English linguistic
• Experience in teaching communication courses for adults.
• Communication and computer skills.

KINDLY SEND YOUR CV IN ENGLISH, THANK YOU!

Địa Điểm Làm Việc

103 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
HCM

http://www.speak-up.edu.vn

Speak Up is part of the largest language school network in Poland. It belongs to the international capital group Penta with 150 schools and more than 400.000 students.
Our mission is to provide customers with the highest quality services leading their individual learning goals to success and mastering the English language according to their personal needs.

Our centers in HCMC:
School 1: 112 Cao Thang Street, Ward 4, District 3
School 2: 36 Phan Dang Luu Street, Ward 6, Binh Thanh District
School 3: 2A Phan Van Tri Street, Ward 10, Go Vap District
School 4: 59 Hanoi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC

Speak Up Vietnam: Sharing - Unity - Variety

Xem toàn bộ thông tin công ty
112 Cao Thắng, District 3, HCMC
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.