Environmental Engineer in Bac Ninh and Hai Phong

Environmental Engineer in Bac Ninh and Hai Phong

Đăng nhập để xem mức lương 703 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

meal

Mô Tả Công Việc

Job Details
- Report a research of Vietnam environmental engineering market
- Manage the Shindo Vietnam Office and report it weekly
- Seek clients by techinical sales

Working Days : 6 days per week
Working Hours : 8 hours per day
Working Place : Bac Ninh or Hai Phong
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Degree : BS

Major : Environmental Engineering

Experience : Over 4 years in Environmental Engineering.

Skills/Licenses :
- Preferred Environmental Engineering Licenses
- Intermediate language skill to communicate with the Head Offfice

Language : Vietnamese (Native), Korean(Intermediate) or English(Intermediate)
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Web Site : www.shindoenc.com

Major Achievement
- 1980, Establish the company in Seoul.
- 1997, Win an award of Ministry of Environment of Korea.
- 2016, Build the Eumsung Factory and establish Sindo Vina in Vietnam
- 2017, Relocate the main office to Gwacheon and merge into the INZI Group

Xem toàn bộ thông tin công ty
Bac Ninh Or Hai Phong
25-99 nhân viên
Mr. Kim