Executive Administration Assistant - Open to New Graduates Willing to Train

Executive Administration Assistant - Open to New Graduates Willing to Train

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$500 - $900 899 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Performance bonus
nghỉ phép theo luật
Phone allowance

Mô Tả Công Việc

 Phối hợp với giám đốc trong việc lập kế hoạch các dự án ngắn hạn và dài hạn, ngân sách, kiểm soát chi phí, lịch trình và nhân lực.
 Phối hợp với các đội ở các bộ phận khác để đạt được các mục tiêu được giao.
 Điều phối, theo dõi và chủ trì (khi được phân công) các dự án bao gồm lên lịch, ghi chép, phiên dịch, biên dịch (tiếng Anh và tiếng Việt) và công việc quản trị.
 Phát triển mối quan hệ làm việc tích cực với nhóm hỗ trợ và vận hành để đảm bảo hỗ trợ hoạt động phù hợp.
 Thực hiện các công việc khác được giao từ giám đốc.

 Coordinate with director in planning short-and-long term projects, budgets, expense controls, schedules and manpower.
 Coordinate with teams in other departments to achieve assigned objectives.
 Coordinate, follow up and take lead (when assigned) of projects including scheduling, taking notes, interpreting, translating (English and Vietnamese) and admin work.
 Develop positive working relationship with support and operations team to ensure proper operational support.
 Perform other tasks assigned from director.

Open for ambitious graduates / freshers.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

 Bằng cử nhân của chuyên ngành có liên quan.
 Kinh nghiệm liên quan trong ngành sản xuất và / hoặc công nghiệp điện tử
 Quen thuộc với các nguyên tắc tài chính và hệ thống phân phối
 Có thể tạo và phân tích các báo cáo, thống kê / bảng điều khiển, bản trình bày
 Kỹ năng điều phối và quản lý dự án xuất sắc
 Kỹ năng giao tiếp cá nhân tuyệt vời
 Kỹ năng phiên dịch, biên dịch tiếng Anh tốt
 Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, thông thạo các ứng dụng phần mềm trong ngành
 Hăng hái, chủ động, có trách nhiệm, tháo vát và kiên cường
 Có thể làm việc độc lập, theo nhóm và chịu áp lực cao
 Có thể bắt tay ngay vào công việc.

 Bachelor’s degree of relevant major.
 Related experience in manufacturing and/or electronics industry
 Familiar with financial and distribution system principles
 Able to create and analyze reports, statistics/ dashboards, presentations
 Excellent project management and coordination skills
 Excellent interpersonal skills
 Good English interpreting, translation skills
 Good office computer skills, familiar with industry software applications
 Energetic, proactive, responsible, resourceful, and resilient
 Can work independently, as a team-player and under high pressures
 Can start work immediately.

Địa Điểm Làm Việc

71/4A Đường Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Goldfinger VN is a manufacturing factory currently located in District 12, HCMC. We assemble and produce high quality touchscreen monitors to our customers overseas. The company was established at the end of 2020 with a current team of 30 and is looking to expand.

Xem toàn bộ thông tin công ty
71/4A đ. Hiệp Thành 13, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM
25-99 nhân viên
Ms. Khuyên
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận