Executive Chef/ Bếp Trưởng Điều Hành

Executive Chef/ Bếp Trưởng Điều Hành

Đăng nhập để xem mức lương 249 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng hấp dẫn
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Mô Tả Công Việc

Meliá Ninh Binh (branding project)
Mission:
Organise and set-up the Kitchen and Stewarding departments to meet Meliá brand standards. Revise all current culinary offer, adjusting all standard recipes to quality and cost requirements. Participate in the revision of kitchen layout and provide input in regards to future renovation works. Closely work with Finance department to set up an effective system for food cost calculation. Focus on hygiene with attention to the training of the culinary team.

Meilá Ninh Bình (Dự án chuyển đổi thương hiệu)
Sứ mệnh:
Tổ chức và thiết lập các bộ phận Bếp và Quản lý để đáp ứng các tiêu chuẩn thương hiệu Meliá. Sửa đổi tất cả các ưu đãi ẩm thực hiện tại, điều chỉnh tất cả các công thức nấu ăn tiêu chuẩn theo yêu cầu chất lượng và chi phí. Tham gia vào việc sửa đổi bố trí nhà bếp và cung cấp đầu vào liên quan đến các công trình cải tạo trong tương lai. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Tài chính để thiết lập một hệ thống hiệu quả để tính chi phí thực phẩm. Tập trung vào vệ sinh với sự chú ý đến việc đào tạo đội ngũ ẩm thực.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements:
- Minimum 3 years in in a similar position in international hotels .
- Academic degree in Gastronomy.
- Advanced knowledge in International cuisine, standards of service, quality and hygiene; in addition to safety regulations .
- Management of human, financial and material resources.
- Fluent in English.
- Prior experience in Vietnam is a plus. Vietnamese language skills will be very much appreciated
- Role is open to Vietnam nationals as well as Expats.
- The role can also be suitable for an experienced Executive Sous Chef willing to grow.

Yêu cầu:
- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương tự trong các khách sạn quốc tế.
- Bằng cấp học thuật về ẩm thực.
- Kiến thức nâng cao về ẩm thực quốc tế, tiêu chuẩn dịch vụ, chất lượng và vệ sinh; Ngoài các quy định an toàn.
- Quản lý nguồn nhân lực, tài chính và vật chất.
-Thông thạo tiếng Anh.
- Ưu tiên có kinh nghiệm tại Việt Nam là một lợi thế. Kỹ năng tiếng Việt sẽ được đánh giá rất cao
- Vai trò mở cho công dân Việt Nam cũng như người nước ngoài.
- Vai trò bếp phó điều hành giàu kinh nghiệm sẵn sàng phát triển cũng có thể phù hợp

B. Benefis
- Salary according to agreement, specific exchange when interview
- Bonus to sales & according to the Company's regulations
- Work and rest time under Vietnamese labor law
- Participate in social insurance under Vietnam insurance law
- Eat 3 meals / day at the canteen or restaurant.
- Accommodation is arranged
- Tickets to visit the house after signig the official contract
- And other benefits as stipulated by the Company
B/Quyền lợi
- Lương theo thỏa thuận, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Thưởng doanh thu & theo quy định của Công ty
- Thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo luật lao động Việt Nam
- Tham gia BHXH theo luật bảo hiểm Việt Nam
- Ăn 3 bữa/ngày tại căng tin hoặc nhà hàng (tùy từng vị trí)
- Được bố trí chỗ nghỉ
- Vé về thăm nhà sau khi ký hợp đồng chính thức
- Và các quyền lợi khác theo qui định của Công ty

C/Other information
• Place of work: Meliá Hotel Ninh Binh
Address: Dinh Dien Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Vietnam
• Contact
Full name: Vũ Thị Dung (Mrs.)
• Age: 30 - 50
• Recruitment term: 15/5/2019

C/Thông tin khác
Địa điểm làm việc: Khách sạn Meliá Ninh Bình
Địa chỉ: Đường Đinh Điền, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Việt Nam
Độ tuổi: 30 - 50
Liên hệ:
Họ và tên: Vũ Thị Dung (Mrs.)
Thời hạn tuyển dụng: 15/5/2019

D/ Introduce the project
The former is The Reed Ninh Binh hotel, we are in the process of changing the brand from The Reed Hotel to Meliá Ninh Binh. The project belongs to Nam Ninh Trading Investment Company Limited.

D/ Giới thiệu về dự án
Meliá Ninh Bình tiền thân là khách sạn The Reed Ninh Bình, chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi thương hiệu từ The Reed Hotel thành Meliá Ninh Bình. Dự án thuộc Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Nam Ninh quản lý.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

The Reed Hotel is a 4-star convention hotel in the heart of Ninh Binh city – one of the most beautiful destinations in the North of Vietnam.

Some basic information about The Reed Hotel:
• Open in February 2015.
• 1.6 ha area and more than 200 employees
• Address: Dinh Dien street, Dong Thanh ward, Ninh Binh city.
• 4 F&B outlets
o Aria Café: café and fast food, indoor (200 guests) and outdoor (100 guests)
o Bong Lau Restaurant: with 24 private dining rooms, can host from 10 to 100 guests. Total capacity: 450 guests.
o Aria Restaurant: buffet and all-day dining (mostly Western Food)
o The Reed Lounge: for wine, cigar and fine dining.
• 02 grand ballrooms specialized in meeting, conference and wedding, with capacity up to 500 guests each (banquet setting) or 800 guests (theatre setting)
• 152 hotel rooms with 4-star international standard
• Spa & Massage Club (40 rooms) operated by the most popular Operator in the North Vietnam.
• Pool, fitness center.
• Our goal is to become the best city hotel in Ninh Binh.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tp. Ninh Bình
100-499 nhân viên
Ms Dung
CƠ HỘI THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP CÙNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUẨN QUỐC TẾ

CƠ HỘI THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP CÙNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUẨN QUỐC TẾ

Đào tạo & tư vấn khi xây dựng hệ thống, triển khai dự án thực tế của tổ chức theo chuẩn quốc tế

Nâng cao kỹ năng & kiến thức để quản lý các dự án đang làm, giải quyết các vấn đề hay gặp phải

Mở rộng mạng lưới networking với các nhà quản lý tại các tổ chức danh tiếng tại Việt Nam