Expert, Learning Partner

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 1 ngày
1084 lượt xem
Hà Nội, Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

Job Purpose

- The job holder responsible for work as an expert , consulting with the divisions to analyse training needs,design learning roadmaps and programs, track program effectiveness.

- The job holder be deliver soft skills, induction and leadreship programs as required.

- The job holder track and monitor training budget

- The job holder support manager to fulfil division learning and capability development needs.Key Accountabilities

1. Work with management in coordination with the unit to identify capacity needs, framework and assessmenttools.

2. Work with management in coordination with the unit and HRBP to design training roadmaps to supportbusiness strategy and priorities

3. Advising on the implementation of training plans in line with the strategic direction of the unit and theorganization

4. Consulting on the design of training programs based on the training plan. Building online training content (E-Learning)

5. Management and coordination of training projects

6. Consulting to select trainers, training partners for training programs and projects

7. Coordinate with units to manage training needs and effectiveness

8. Review, improve and maintain curriculum to ensure relevance and market relevance

9. Consulting on the development of policies, regulations, processes and training guidelines.

10. Perform tasks as requested by the Director of Training and Development and the direct manager

Yêu cầu công việc

Success Profile - Qualification and Experiences

Domain Expertise

- 07+ years of HR and LvàD experience.

- Experience in using EL authoring tools like Articulate storyline.- Requirement for EL team.

- Experience in delivering training.

- Banking knowledge preferred, Knowledge of HR, Deep knowledge of LnD.

Qualifications

- Master's degree in economics, human resource management or related disciplines

- Foreign language (English - fluent): minimum TOEIC 550 or higher or equivalent.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

13th month salary + performance bonus

Đào tạo

Participate in advanced training courses of Techcombank

Khác

Receive comprehensive care with Aon Care Health Insurance
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

16/04/2024

Nhân viên

Nhân Sự/Tuyển Dụng > Đào Tạo Và Phát Triển

English, HR, Training, Nhân Sự, Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo

Ngân hàng

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Hà Nội, Vietnam

23 Lê Duẩn, Hồ Chí Minh

Từ khoá:
Techcombank
Techcombank
Techcombank

Head Office: 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi

(Xem bản đồ)
5.000-9.999 nhân viên
Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết