Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Facilities & Securities Officer

AEONMALL Vietnam Co., Ltd 3rdFloor, AEONMALL Long Bien, No. 27 Co Linh Road, Long Bien ward, Long Bien dist., Hanoi.

Nơi làm việc: Hà Nội


2586 lượt xem
Đăng tuyển 16 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

Competitive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional and active working environment

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Quản Lý Thiết Bị Vật Tư
Shopping Mall
Hành Chính Quản Trị

Bạn Sẽ Làm Gì

Quantity: 01
Position Type: Full time
Department/Group: SC Long Bien
Report to: F&S Deputy Manager
Level/Salary Range: <6,000,000 – 10,000,000>

** JOB DESCRIPTION
1. Security check
• Check position and quantity of Security in Shopping mall
• Make plan to reduce security fee

2. Cleaning check
• Check position and quantity of cleaning in Shopping mall
• Make plan to reduce cleaning fee

3. Facilities control
• Check status of facilities system in shopping mall
• Make & follow facilities system action plan
• Issue procedure & plan for using spare part
• Control equipment/facilities status and response in solving related incidents caused by tenant usage

4. Waste & Rubbish check
• Receive reports from Aeon Delight Vietnam
• Check Facilities & Hygiene of Tenants in shopping mall
• Make monthly report

5. Other jobs as assigned by immediate supervisor

Chuyên Môn Của Bạn

Requirements:
- 01 year working experience in the required field
- Able to work with flexible time & by shift

Skills
- Fluent in English & Vietnamese
- Good at Microsoft Office
- Good team work

Về Công Ty Chúng Tôi

AEONMALL Vietnam Co., Ltd 3rdFloor, AEONMALL Long Bien, No. 27 Co Linh Road, Long Bien ward, Long Bien dist., Hanoi.

Tên người liên hệ: HR Dept
Qui mô công ty: 100-499

AEON MALL is the core business of AEON- Japan’s largest retail business group and specializes in shopping mall development.

As a developer employing a profound knowledge of retailing, AEON MALL brings a comprehensive approach to business development.

With over one hundred and ten shopping malls opening in Japan, AEON MALL is the country’s number one shopping mall developer.

Việc làm khác từ Công ty này

Công việc tương tự

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Marketing & Dự Báo (Học Tại Hà Nội)

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Marketing & Dự Báo (Học Tại Hà Nội)

Không phải thi đầu vào, chỉ xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn.

Học phí toàn khóa học chỉ có 105 Triệu.

Học ngoài giờ hành chính và cuối tuần.