Facility Technician (Work Place: Vsip1 & Bien Hoa 2)

Facility Technician (Work Place: Vsip1 & Bien Hoa 2)

Thương lượng 662 lượt xem - Hết hạn trong 8 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

KPI Bonus & 13th month salary bonus
Premium healthcare insurance for employees and dependents
Training opportunities within ON around the globe

Mô Tả Công Việc

- Take care operation and maintenance activities of facilities system as check status of facility equipment as electrical, air conditioners, fire system, cooling container, generator, infrastructure …,
Vận hành và Bảo trì tình trạng các hoạt động của hệ thống Bảo trì như hệ thống điện, máy lạnh, hệ thống báo cháy, công lạnh, máy phát điện, cơ sở vật chất nhà xưởng…,
- Responsible during the shift duty for maintaining a continuous supply of utilities in the production. In the event of a partial or complete supply interruption the technician must help to determine the cause and nature of the fault and take immediate action to restore the supply. If the interruption originates from the supply authorities, the technician must alert the responsible department and determine the estimated duration of the shutdown. The technician have to issue problem report to supervisor.
Trách nhiện trong ca trực cho sự vận hành và bảo trì đễ cung cấp liên tục thiết bị phụ trợ cho sản xuất, Trong trường hợp nguồn cung cấp bị gián đoạn một phần hoặc toàn bộ hệ thống, kỹ thuật viên phải giúp xác định nguyên nhân và bản chất của lỗi và thực hiện hành động ngay lập tức để khôi phục nguồn cung cấp, nếu gián đoạn ở đầu nguồn thì liên hệ với nhà cung cấp để khôi phục, kỹ thuật viên phải thông báo cho bộ phận liên quan và xác định khoảng thời gian tắt máy và mở máy ước tính. Nhân viên kỹ thuật phải báo cáo sự cố cho cấp quản lý.
- Responsible to ensure that all machines, Equipment, Utilities system are functioning safely and satisfactorily and record full data (operation/ maintenance/ troubleshooting) in the appropriate log books at the time they begin and end.
Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các máy móc và thiết bị hệ thống hoạt động một cách an toàn và đạt yêu cầu và ghi các thông số vận hành/ bảo trì/ Sự cố vào sổ nhật ký thích hợp tại thời điểm chúng bắt đầu và kết thúc.
- Implement and execute energy saving programs effectively and in a timely manner.
Triển khai và thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả và kịp thời.
- Responsible for correcting any facilities equipment breakdown and analyzing how to prevent them from occurring in future.
Chịu trách nhiệm sửa chữa mọi sự cố thiết bị của cơ sở và phân tích cách ngăn chặn chúng xảy ra trong tương lai.
- Be proactive in day-to-day shift activities to ensure no utilities or equipment breakdown that may affect manufacturing.
Chủ động trong các hoạt động theo ca hàng ngày để đảm bảo không có sự cố tiện ích hoặc thiết bị nào có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
- Complies all Safety course training required by Local Law and ON EHS department.
Tuân thủ tất cả các khóa đào tạo An toàn được yêu cầu từ Luật địa phương và bộ phận An toàn nhà máy
- Complies with Vietnam law, Company regulations, EICC, EHS, CoBC, ISO, 5S,v.v...; and monitor, remind, help your colleagues
Tuân thủ luật pháp Việt Nam, quy định của Công ty, EICC, EHS, CoBC, ISO, 5S, v.v ...; và theo dõi, nhắc nhở, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Under assign of facility supervisors.
Dưới sự phân công của người giám sát.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Mechanical or Electrical or Refrigeration vocational or college/engineer degree.
Bằng nghề cơ khí hoặc Điện hoặc Điện lạnh cao đẳng / kỹ sư
- 1~ 3 years experience with FDI Company for maintenance.
Có ít nhất 1 đến 3 năm kinh nghiệm trong công tác bảo trì hệ thống tiện ích phụ trợ trong các công ty đa quốc gia.

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh
Số 30, Đường số 03, KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

ON Semiconductor (Nasdaq: ON) is driving energy efficient innovations, empowering customers to reduce global energy use. The company is a leading supplier of semiconductor-based solutions, offering a comprehensive portfolio of energy efficient connectivity, sensing, power management, analog, logic, timing, discrete, and custom devices. The company’s products help engineers solve their unique design challenges in automotive, communications, computing,consumer, industrial, medical and military/aerospace applications. ON Semiconductor operates a responsive, reliable, world-class supply chain and quality program, and a network of manufacturing facilities, sales offices and design centers in key markets throughout North America, Europe, and the Asia Pacific regions.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 10 đường 17A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
1.000-4.999 nhân viên
HR
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)