Factory Purchasing Officer

Factory Purchasing Officer

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 1377 lượt xem - Hết hạn trong 10 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus
Health Care
Training

Mô Tả Công Việc

FACTORY PURCHASING OFFICER
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phát triển Nhà cung cấp

- Tìm kiếm và phát triển nguồn cung thông qua các hành động cần thiết.
- Xây dựng các tiêu chí để đánh giá và lựa chọn nguồn cung phù hợp.
- Xây dựng các tiêu chuẩn gọi thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và các kênh thông tin nhằm xác định nhà thầu tham gia phù hợp
- Chọn nhà cung cấp/nguồn cung phù hợp, hiệu quả với sự đồng thuận của các Phòng/Ban liên quan.
- Lập và lưu giữ hồ sơ phù hợp chính xác, các tài liệu, báo giá, các đơn hàng, các hợp đồng, các khiếu nại v.v. cho mục đích đánh giá hoặc tái đánh giá nhà cung cấp định kỳ.
- Làm việc với các nhà cung cấp hiện hữu để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ đồng thời thiết lập các nguồn cung dự phòng/thay thế.
- Thu thập và báo cáo thống kê để đo lường giá trị mua hàng, hiệu suất và tính hợp tác của từng nhà cung cấp.
- Liên tục tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn cung


Mua hàng
- Cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ liên quan đến mua hàng
- Lập các tiêu chuẩn để yêu cầu nhà cung cấp chào giá, bao gồm các điều khoản điều kiện cũng như các tiêu chí để đánh giá bảng giá được chào.
- Đàm phán, thương lượng, đề xuất giá chọn căn cứ trên giá chào và các kênh thông tin phù hợp.
- Lập tiêu chuẩn mời thầu và danh mục nhà cung cấp mời thầu để có bảng chào giá cạnh tranh cho mọi hạng mục và dịch vụ cần mua.
- Lập và xử lý các hợp đồng mua hàng.
- Cập nhật tình hình kinh tế, các chính sách cũng như các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá mua hoặc nguồn cung ứng, đồng thời đưa ra các giải pháp/khuyến nghị để đáp ứng đầy đủ những thay đổi này.
- Phân tích các hoạt động mua hàng, đề xuất cải tiến để mua hàng hiệu quả: giảm giá thông qua số lượng, chuẩn hóa sản phẩm hoặc dịch vụ cần mua , phát triển nguồn cung mới hoặc phát triển sản phẩm thay thế v.v. phân tích giá trị và tính hợp tác của từng nhà Cung ứng.
- Thúc đẩy bộ phận Mua hàng như một nguồn lực hiệu quả để giải quyết nguồn cung cho chuỗi Cung Ứng.
- Phối hợp và giải quyết các vấn đề phát sinh với người thụ hưởng và nhà cung cấp.
- Phát triển, và cập nhật các thủ tục, hướng dẫn của bộ phận đến các Phòng/Ban liên quan. Đề nghị các cải tiến để phù hợp với thực tế vận hành ở từng giai đoạn.
- Đảm bảo việc mua hàng tuân thủ với các qui định và thủ tục mua hàng được ban hành.


Xử lý khiếu nại, Đánh giá và tái đánh giá NCC

- Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại liên quan đến nhà cung cấp
- Chủ động sắp xếp các buổi họp giữa nhà cung cấp, Người thụ hường, Chất lượng và các bộ phận liên quan khi có vấn đề phát sinh
- Đảm bảo các khiếu nại được theo dõi, xử lý kịp thời, phù hợp và có sự đồng thuận của các bên liên quan.
- Theo dõi, thu thập, đo lường, đánh giá và phân tích các sai lỗi của từng NCC định kỳ. Đề xuất giải pháp cải tiến
- Theo dõi thu hồi công nợ từ nhà cung cấp khi có các phát sinh liên quan đến bồi thường từ nhà cung cấp
- Lập kế hoặc và thực hiện việc đánh/ tái đánh giá nhà cung cấp định kỳ

Khác

- Phối hợp hoặc chủ động thiết lập các qui trình, thủ tục, chính sách, cần thiết để theo dõi, vận hành công việc hiệu quả.
- Tham gia và hỗ trợ quá trình đánh giá ISO định kỳ
- Đề xuất các cải tiến/hỗ trợ để nâng cao chất lượng Mua hàng.
- Các yêu cầu khác khi thực tế phát sinh hoặc theo sắp xếp của cấp quản lý trực tiếp

3. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM CHO TUYỂN DỤNG

a. Trình độ học vấn / bằng cấp chuyên môn:

 Tốt nghiệp Đại Học
 Anh văn giao tiếp tốt (nói và viết)
 Vi tính văn phòng

b. Kinh nghiệm :

- Kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí mua hàng cho Nhà Máy
- Biết sử dụng SAP

c. Kỹ năng /Tính cách:

 Trung thực và minh bạch trong mua hàng
 Sắc sảo, nhạy bén, có kỹ năng phân tích và thương lượng
 Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chính xác
 Chịu được áp lực công việc, có khả năng quản lý nhóm

Địa Điểm Làm Việc

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Khu A, số 190 Đường Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Ho Chi Minh City

MOTUL Vietnam has been built over 20 years of experience in the Vietnam market in developing the MOTUL products for Asia Pacific. The company leadership has been creating new growth opportunities in the market with the goal to become the most exciting, attractive employer in lubricants industry in Vietnam. This means providing tangible development and decision-making opportunities for employees, and a well-balanced work life environment. Within the diverse workplace, MOTUL also offers generous compensation and benefits packages and excellent professional-growth conditions. We are waiting for you to join in our team now.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Pearl Plaza building, 29th Fl, 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
100-499 nhân viên
Ms. Tú Anh
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)