Finance Planning & Analysis Manager

Finance Planning & Analysis Manager

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 1480 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Yearly KPI bonus, 13th Salary
Premium health insurance
12 days per year

Mô Tả Công Việc

2.4. Job Responsibility:
 To Control and analysis Accounting System especially related to AP, TB, BS, & PNL to make sure running well follow SOP.
 Make sure that accounting law of Viet Nam and Government regulations must be complied at Nabati Viet Nam.
 Make sure that accounting information/ data must be kept confidential.

2.4.1 Asset office controller.
2.4.2 Laptop ownership program controller.
2.4.3 MKT closing, MKT accrue and reverse free goods controller.
2.4.4 Recurring and depreciation controller.
2.4.5 Cost controller.
2.4.6 Allocation goods and landed cost controller.
2.4.7 MKT program from Modern Trade controller.
2.4.8 Shipment cost controller.
2.4.9 Cash advance controller.
2.4.10 Follow goods in transit.
2.4.11 Master data for MKT.
2.4.12 Re-check proposal MKT program.
2.4.13 Create AP outstanding.
2.4.14 Make A & P Report.
2.4.15 Cash projection owner.
2.4.16 Follow account payable domestic.
2.4.17 Review VAT summary report.
2.4.18 Audit IPT report monthly.
2.4.19 Make bank transfer.
2.4.20 Follow payment oversea.
2.4.21 Remaining GL transaction to finish closing.
2.4.22 PNL report + Balance sheet report + Trial Balance (Nationwide & Region)
2.4.23 Analysis PNL report (Nationwide)
2.4.24 Other task from Finance Accounting and Service Manager.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

 Able to communicate in English.
 Key skills: time management skill, problem solving skill, organization skill.
 Graduation from economic, accounting – finance.
 Strong knowledge of accounting and finance.
 Well understanding of accounting law of Viet Nam, tax and relevant policies.
 At least 4 working years in accounting – finance or equivalent.
 Knowledge/ experience in FMCG is advantage.
 Ability to work fast, effectively, under high pressure.
 Ability to work overtime for meeting deadline.
 Proficient at Ms. Office (excel) and accounting software.
 Able to self-acknowledge and learn from experience, able to acquire knowledge for self – improvement.

Địa Điểm Làm Việc

8 Phùng Khắc Khoan, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nabati is the leading company in cheese wafer, chocolate wafer with 100% invested from Indonesia.
Company size: 100 office staff and 600 staff in field

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lầu 3A, 8A Phùng Khắc Khoan, P Đakao
500-999 nhân viên
Ms Quyên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.