Food Safety Staff Cum SHE Coordinator

Thương lượng 562 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Premium Healthcare
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

Location: Vietnam
Platform: Coffee
Functional Reports to: SHE Manager

Overall responsibility:
Be responsible for ISO system, food safety system, other certified standards and support SHE records compliance

Key areas of responsibility:

• Be responsible for ISO 9001 & 22001 or Food safety system and certified coffee standards (Rainforest, 4C, HALAL ect.)
• Run, follow up and improve ISO procedures continuously.
• Coordinate to relevant departments to keep ISO plan and Its action plan ontime
• Carry out inspection to ensure operations is aligned with ISO system requirements.
• Follow up and ensure all compliance records (SHE, Food safety) are updated fully.
• Assist to internal & external (or third-party) report the periodical SHE (Safety-Health-Environment) data.
• Liaise upcountry sites and assist annual SHE training implement as budget and planned.
• Assist SHE manager to monitor SHE implementation of all LDC staff and 3rd party at site
• Other jobs assigned by Superior.

-------------------------------
TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

Chịu trách nhiệm về hệ thống ISO, hệ thống an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn chứng nhận khác và hỗ trợ theo dõi tuân thủ các hồ sơ về SHE.

CÔNG VIỆC CHÍNH:
• Chịu trách nhiệm về ISO 9001 & 22001 hoặc Hệ thống an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn cà phê được chứng nhận (Rainforest, 4C, HALAL, vv.)
• Thực hiện, theo dõi và liên tục cải tiến các quy trình ISO.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để duy trì kế hoạch ISO và đảm bảo thực hiện đúng thời gian đề ra
• Tiến hành kiểm tra để đảm bảo các hoạt động phù hợp với các yêu cầu của hệ thống.
• Theo dõi và đảm bảo tất cả các hồ sơ tuân thủ (SHE, ATTP) được cập nhật đầy đủ.
• Hỗ trợ nội bộ và bên ngoài (hoặc bên thứ ba) lập báo cáo dữ liệu SHE (An toàn-Sức khỏe-Môi trường) định kỳ.
• Liên hệ với các chi nhánh để hỗ trợ việc triển khai chương trình đào tạo SHE hàng năm theo ngân sách và kế hoạch đã đề ra.
• Hỗ trợ Giám đốc SHE giám sát việc thực hiện các chính sách về SHE của tất cả nhân viên của LDC và của bên thứ 3 tại nơi làm việc.
• Các công việc khác do Cấp trên giao.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications & Experience
• Colleague or Bachelor graduated
• Good knowledge and experience in ISO, food safety system, CSR, Environmental field
• Good in report and data analysis skills.
• Good in documents & records control follow system
• Experiences in coffee quality is preferable.
• Strong team player and eager to learn
• Good in communication skills and Interpersonal skills.

--------
YÊU CẦU:
• Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại học;
• Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực ISO và ATTP, CSR, bảo vệ môi trường
• Kỹ năng báo cáo và phân tích dữ liệu tốt.
• Kiểm soát tốt về tài liệu & hồ sơ theo hệ thống
• Có kinh nghiệm về chất lượng cà phê là một lợi thế;
• Tinh thần đội nhóm và sẵn sàng học hỏi;
• Có kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng làm việc độc lập;

Địa Điểm Làm Việc

VSIP II-A, Binh Duong

Louis Dreyfus Company (LDC) is an active player in Vietnam’s agribusiness sector and has been since 1998. Our portfolio in the country includes coffee, grains, oil-seeds and rice. Harnessing more than 165 years of global industry experience, we are focused on growing our presence in Vietnam and strengthening our position as a responsible and trusted merchandiser of agri-commodities.

Over the years, LDC has nurtured strong strategic relationships with Vietnamese suppliers, customers and joint venture partners who remain important contributors to our development in the region. Since we first established operations in Vietnam in 1998, we have steadily expanded our business and asset footprint while creating numerous job opportunities for the local community.

We originate, process, merchandize, store and distribute local agricultural products domestically and for export. Arabica and Robusta coffee varieties are the crops we are most active in.

* Grains and Oil-seeds – We merchandise and distribute grains and oil-seeds to local agro-industrial players, mostly within the animal feed sector.
* Coffee – We originate, process, store and merchandise coffee for both the local and export markets. LDC manages a comprehensive sustainability coffee program that is aimed at working with local farmers to improve the yield and quality of Vietnamese coffee production, while minimizing any environmental impact.
* Rice - We originate and export rice from Vietnam. We are a joint owner of a rice mill in Dong Thap, which allows us to purchase rice directly from local farmers.

Xem toàn bộ thông tin công ty
No.23 VSIP II-A, Street 30, Viet Nam Singapore Industrial Park II – A, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam
100-499 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận