Fresher Software TEST Engineer (Tester, QA QC, IT)

Đăng nhập để xem mức lương 257 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng lễ, tết và tháng 13 cùng các khoản thưởng hoàn thành kế hoạch trong năm
Tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm và phúc lợi của công ty
Được làm việc trong môi trường quốc tế, cơ hội công tác và du lịch nước ngoài

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION
• Responsible for both manual test on smart locker software application
• Analyze/review product requirements
• Write/review detailed test cases and perform testing based on requirements
• Perform different types of testing: API testing, functional testing, integration testing, usability testing, performance testing, security testing, …
• Communicate & Perform UAT Test with client
• Utilize and improve the existing test framework to implement automated tests
• Handle support escalation such as creating reproducible bug reports or help troubleshoot
• Report/manage defects
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

YOUR SKILLS AND EXPERIENCE
What We Need From You
• Fresher with interested in software testing
• Good at written English communication
It Would Be Nice If You Have
• Experience in writing automation using any scripting languages (bash shell, powershell, python,...), any programming languages such as Java, C/C++, C#...
• Good at verbal English communication
• Familiar with JIRA, Openwork, Git
• System and/or network administration skills
• Good at Cloud services like Amazon & Digital Ocean Deployment

WHY YOU'LL LOVE WORKING HERE
We offer
• A friendly working environment
• A stable job
• Interesting work in an exciting project with the latest technologies
• A good salary with performance bonus
• Entertainment
• Company trip
Benefits
Medical, Miscellaneous allowance, Education support, Sports (e.g. Gym), Parking, Vision

Địa Điểm Làm Việc

SH02-22, Sari Town, Sala, No. 74, B2 Street, An Loi Dong Ward, District 2, HCMC

Speranza is a leading provider of offshore software development, IoT Development & Digital Marketing. Based on Vietnam and Singapore, we accelerate the delivery of innovative software solutions through our customer-centric approach with a vision to make the digital world simple and useful for all kinds of purpose.
Website: www.speranzainc.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
SH02-22, Sari Town, Sala, No. 74, B2 Street, An Loi Dong Ward, District 2, HCMC
10-24 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.