Front End Developer

Front End Developer

Đăng nhập để xem mức lương 485 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th payment
Full benefits for employees according to Vietnam Labor Law (Insurances, Annual trip, Team Building)
12 holidays and 3 summer holidays one year

Mô Tả Công Việc

- Chúng tôi đang cần tìm những người yêu lập trình. Luôn tìm tòi sáng tạo và làm ra những sản phẩm tốt nhất cho người sử dụng.

- Công việc của bạn :
+ Phân tích yêu cầu hệ thống và thiết kế hệ thống và thông số kĩ thuật
+ Đọc hiểu và làm theo thiết kế
+ Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc với nhóm tốt
+ Tích cực làm việc với QA để đảm bảo phát hảnh các phiên bản kịp thời
+ Viết tài liệu hỗ trợ kĩ thuật
+ Hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm và hỗ trợ giải quyết các vấn đề kĩ thuật
+ Giao tiếp với khách hàng nước ngoài để đề xuất giải pháp kĩ thuật

- Công việc mở rộng :
+ Đào tạo trở thành full-stack developer. Có thể lập trình bằng Xamarin Forms, Objective C và Swift

- We are looking for new member who is passionate with programming, creative in solving problems, and desire to create the best products for end users.

- Your job’s responsibility :
+ Analyze system requirements and design specifications and system
+ Produce a complete and well thought out design
+ Independently or together with other team members develop and test web applications
+ Actively work with QA to insure timely releases
+ Write technical supporting documentation
+ Guide team members and support to solve technical issues
+ Communicate with oversea customers to propose technical solution.

- Job Extend :
+ Training to become full-stack developer. Available to develop by Xamarin Forms, Objective C, Swift.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* Kinh nghiệm
1. KỸ NĂNG:
- Nắm vững kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS, Polymer, Bootstrap, HTML5 Canvas, VueJS
- Có kinh nghiệm làm việc xử lý tốt với dữ liệu định dạng JSON.

2. NGOẠI NGỮ
Đọc tốt tiếng Anh. Biết tiếng Nhật là một lợi thế!

3. CÁC YÊU CẦU KHÁC:
- Có kiến thức về khả năng tương thích giữa các trình duyệt.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng cộng tác với các đồng nghiệp khác.

4. ƯU TIÊN (KHÔNG BẮT BUỘC):
- Có kiến thức tốt về Mobile web responsive, Cross browser
- Đam mê, tìm tòi thử nghiệm công nghệ mới

* Các kỹ năng mềm
- Có tham vọng cao đối với công việc
- Có tính kỹ luật
- Có trách nhiệm cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt

* Experiences :
1. Skills:
- Have knownledge of HTML, CSS and Javascript.
- Have at least 1 year experience working with NodeJS, Polymer, Boostrap, HTML5 Canvas, VueJS
- Have experience working and good processing data with JSON format.

2. Foreign Languages
Read English good. Know Japanese is good point.

3. Others skills:
- Have knowledge about compatibility between browsers.
- Have good communication skill and collaborate well with other colleagues.

4. Bonus (Not required):
- Have good knownledage about Mobile web responsive and Cross browser.
- Have passionate with new technology trend.

* Soft skills:
- Have ambition in your career path. Eager to grow.
- Be disciplined
- High responsibility
- Good communication skill
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

ORO VIETNAM COMPANY Ltd will establish in late January 2013, which is 100% investment of ORO JAPAN COMPANY Ltd(http://www.oro.co.jp/) developing original software and providing multi website services.
We're very growing now. It has been awarded Japan Technology Fast50 by Delloite in third times consecutively (2010, 2011, 2012).

Software development: Developing and selling original software ”ZAC Enterprise”. ZAC Enterprise is ERP* software to solve hard management problems utilizing the latest technologies like Cloud and SaaS system.
*Enterprise Resource Planning

Website services: Creating, producting and designing websites, and providing it for multi devices (PC/smartphone/feature phone).


In ORO VIETNAM COMPANY Ltd, there is a mainly plan to customize ”ZAC Enterprise” more available and high quality for global standard. (ex.Internationalization, Multilingualization, Accommodation for smartphone)
You can get professional IT skills and knowledges, and also have a valuable experiences in a very fast growing environment than other offshore companies .

Our business starts on March 1, 2013.
Let's work together !!

■Our Policy&Goal
 ・Being a world-class company
 ・Making happiness for the ”all” people related to our company

Xem toàn bộ thông tin công ty
Fl12, Golden Tower, 6 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City
10-24 nhân viên