Frontend Web Developer Urgent job

Frontend Web DeveloperUrgent job

Job Locations: Ha Noi
$1500 - $2000 96 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

LƯƠNG THƯỞNG THÁNG 13, THƯỞNG THEO KPI
ĐÓNG BHXH BHYT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
TEAMBUILDING

Job Description

- Development of services requires for game publishing and data analysis platform
- Development of front-end application based on browser
- Development of visualization tools for data analysis report
- Development of prototype and new technology review
Read full Job Descriptions

Job Requirements

REQUIREMENT:

- Experience working with Restful web services
- Understanding of RDBMS, SQL/NOSQL
- Experience in programming at Javascript (Read) and CSS (SCSS)\
- Service operation experience in Linux enviroment

ADVANTAGES

- Experience using collaboration tools such as: jira and confluence
- Stay up to date with latest design and technology trends
- Open mind to design dicussion and code review

Job Locations

Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

CỬA HÀNG CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Read full company information
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận