Fulltime English Teacher (Expat Only)

Đăng nhập để xem mức lương 1103 lượt xem - Hết hạn trong 21 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus
24/24 Health & accident insurange
Annual leave days

Mô Tả Công Việc

We are looking for Fulltime English Teacher (Expat) for POLY Foreign Language Center.

1. Fulltime teacher for POLY PHU MY HUNG CAMPUS (Quantity: 01)
- Working location: 44 Phan Khiem Ich street, Tan Phong Ward, District 7, HCMC
- Teaching english for kids from 03 – 05 years old.
- Teaching schedule : 104,29 hrs/month.
Monday to Friday: 09:00 -14:30
And Monday, Wednesday, Friday: 16:30 -18:00
- Salary: 450,000 - 500,000 VND/hour (gross)
Total gross income : 2,000 - 2,300 USD/ Month
- Starting date : Feb. 17th,2021

2. Fulltime teacher for POLY PARAGON CAMPUS (Quantity: 01)
- Working location: Paragon Building, 03 Nguyen Luong Bang street, District 7, HCMC
- Teaching english for young learners from 04 – 12 years old.
- Teaching schedule : 76 hrs/month.
Tuesday to Friday: 16:30 -19:00
Saturday + Sunday : 07:30 -12:00
- Salary: 450,000 - 500,000 VND/hour (gross)
Total gross income : 1,400 - 1,700 USD/month
- Starting date : Feb. 16th,2021

BENEFITS FOR FULLTIME POSITION:
- 100% coverage for work permit & Visa/TRC regarding company policy
- Social insurance, health insurance
- 13 full paid days/ year
- 24/24 accident & health insurance from private insurange package cover by company
- Severance allowance
- Tuition fee exemption for kids
- Quarterly team building party, Year-end party
- Baby box policy
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

REQUIREMENTS:
- Bachelor’s degree/ Diploma
- A TEFL/CELTA/TESOL Certificate

Địa Điểm Làm Việc

District 07.
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

POLY is a Multi-national Educational Service Company established in 1999.
POLY has been developing English curriculum for ESL and EFL students with various textbooks specially designed for each learning group. POLY's R&D centers are located in US, Canada, Korea and Vietnam. Our students (from Kindergarten to High school) worldwide are studying POLY program in 2013 (from Kindergarten to High school) POLY IT Business - e-Learning - G-Learning - Smart Learning - Learning Management System

Xem toàn bộ thông tin công ty
District 7, Ho Chi Minh city
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.