Furniture Material Design / Họa Viên Vật Liệu 3D Urgent job

Furniture Material Design / Họa Viên Vật Liệu 3DUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Bình Dương
Thương lượng 787 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Company's Policy

Mô Tả Công Việc

- Create high quality textures/materials that represent the product using Substance Designer.
- Demonstrate full understanding of soft-goods and hard-goods materials such as fabric, woods, and metals.
- Work directly with Business stakeholders and Lead 3D artist on approval of material
- Oversee and develop material library. Maintaining and uploading all working and final files in data management system while tracking progress of projects.
- Assist in designing, implementing and maintaining material pipelines.
- Collaborate with 3D modelers and architectural visualization team to maintain consistent process and quality.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Education:
• Bachelor’s Degree in Media Arts and Animation, Interactive Entertainment, Interactive Technology or related field, or related experience required.

2. Experiences:
• At least 2 years of 3D modeling & Randering in "Furniture" field.

3. Knowledge/Skills/Abilities
• Good at English communication skills.
• Expert skills in Substance Designer/ Painter
• Strong modeling skills in 3DSMax / Adobe Photoshop
• Knowledge of modeling and UV skills
• Solid understanding of PBR rendering and materials/ light interactions

4. Working Conditions
• Competitive benefits
• Chance to work with international Furniture trends.

Địa Điểm Làm Việc

Binh Duong, Vietnam

Về Chúng Tôi

Công ty Ashley Furniture Inc. được thành lập năm 1945 có trụ sở tại vùng Acardia của Hoa Kỳ. Mọi việc Chúng tôi làm ở Ashley đều với mục đích giữ gìn một chất lượng tốt và chi phí hợp lý. Đó là cách tạo ra nhiều kiểu dáng trang thiết bị nội thất với giá cả hợp lý. Thành công của sự kết hợp này đã được kiểm chứng qua thời gian. Đến hôm nay Ashley đã trở thành thương hiệu hàng đầu về lĩnh vực trang thiết bị nội thất ở Bắc Mỹ, sản phẩm được bán trên 113 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong 60 năm qua, mục tiêu của chúng tôi là đã và đang cung cấp những giá trị nổi bật cho bạn và khách hàng của bạn.
Ashley is established in 1945 in Arcadia in US. At Ashley, everything we do is designed to keep quality in and cost out. It is the way of doing things that makes for more stylish furniture at practical prices. Through the test of time this has proven to be a successful combination. Today Ashley stands as the number one selling furniture brand in North America, selling products in 113 countries across the globe. For the past 60 years, our goal has been to provide outstanding value to you and your customer.
Chúng tôi làm một việc và chỉ duy nhất một việc là chúng tôi sẽ tạo nên những giá trị tốt nhất trong ngành trang trí nội thất. Chúng tôi tạo ra giá trị nhiều hơn so với giá trị mà các trang thiết bị nội thất đẹp mang lại. Chúng tôi tạo ra những lý do cho khách hàng để sáng tạo lại ngôi nhà của họ, thiết kế môi trường mới cho ngôi nhà của khách hàng sử dụng đồ gỗ của Ashley.
We do one thing and one thing only: we make the best value in furniture. But, we create more than beautiful furniture. We create reasons for your customers to reinvent their homes, designing new home environments using Ashley Furniture.

We want to be the best furniture company!
Chúng tôi muốn trở thành Công ty nội thất tốt nhất!

“The best thing about our business is that it allows us to touch people lives…”
“Điều tốt nhất trong công việc kinh doanh của chúng tôi là nó cho phép chúng tôi tiếp cận với cuộc sống của mọi người….”
- Todd Wanek, CEO and President of Ashley Furniture
Todd Wanek, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ashley Furniture

Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam là văn phòng đại diện thương mại cùa Ashley Furniture tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường làm việc quốc tế, môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh, bạn sẽ được đào tạo kiến thức, kỹ năng thực tế và cập nhật liên tục để làm việc và thăng tiến. Bạn sẽ được tiếp cân với môt phong cách làm việc chuyên nghiệp, cải tiến liên tục với khoa học quản lý tiên tiến và tinh thần lãnh đạo hiện đại.

Citigroup Ltd Representative Office In Viet Nam is the Sourcing Office of Ashley Furniture in Viet Nam. Come to us, you will have opportunity to work in an international working environment, in an English speak working environment. You will be trained professional knowledge, actual updated skills to work and for promotion. You will work with professional working ways, continuous improvement, advanced management and modern leadership.

Welcome to our Teams!
Chào đón các bạn đến với chúng tôi!
Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Attractive package

13-month salary, mobile allowances etc.

Seniority bonus

Motivating & celebrating employee’s loyalty.

Transportation

Transportation provided by company cars or petrol allowance available.

Career development training

Giving employees the tools to succeed.

Health insurance & annual health check

Promoting healthy lifestyles and reducing illness.

Work-provided equipment

Providing employees with the right tools to get the job done is essential to success.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

Bình Dương

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp