GA Manager - Manufacturing - Agriculture

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 188 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary + 13th salary + annual bonus

Mô Tả Công Việc

- Managing 6 direct report line + 80 indirect report line
- Managing 7 sites
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Admin Manager or HR & Admin Manager at Big Manufacturing company

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.