Game Design Teacher for Kids (Online School)

Game Design Teacher for Kids (Online School)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng
Đăng nhập để xem mức lương 248 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Free education of unique teaching methodology
Impassioned team of vibrant colleagues
Flexible working hours, full-time and part-time

Mô Tả Công Việc

Up to 25M VND, flexible working schedule.
1 year of experience with UNITY or ROBLOX.
Students are welcome (grades 3+).

Job Description
• teach game design (with Unity engine) to kids (10-13 y.o.) on online platform using proprietary methodology;
• create friendly and creative vibes for kids’ teamwork;
• track progress of students’ skills;
• provide feedback to parents and kids;
• follow the school standards of conflict management with parents and kids.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Love children, have a wish to make video games development fun and easy for kids,
2. 1+ year of experience with game development platforms UNITY or ROBLOX
3. 3+ years of IT/Technical, or Teacher/Psychology, or Arts education. Students are welcome!
4. Experience in teaching kids (7-17 y.o.) as a plus (not compulsory),
5. Languages:
• English – upper intermediate;
• Vietnamese – native/fluent

We propose:
• Work remotely;
• Flexible working hours, full-time and part-time
• 350K VND per hour (up to 25M VND a month);
• Free education of unique teaching methodology;
• Impassioned team of vibrant colleagues.

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh City, Viet Nam
Hà Nội, Vietnam
Da Nang, Vietnam

International coding school works in 55 countries across the globe. We have changed the lives of 150,000+ young students to a better future with Python, Visual Programming, Game Design, Blogging and Math. Now we launch online educational platform in Vietnam and start mass recruitment of teachers

Xem toàn bộ thông tin công ty
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.