General Accountant

Login to view salary 739 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Competitive salary
Opportunities to be trained in the professional environment to maximize your potential
Professional, dynamic working environment

Job Description

- Coordinate, guide & answer the question for account assistant daily/ Hằng ngày điều phối, hướng dẫn & giải đáp thắc của các kế toán viên.
- Responsible for all accounting transactions arising daily/monthly/ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- Manage receivable & payable debts/ Kiểm soát công nợ phải thu và phải trả.
- Manage and keep the petty cash / Quản lý và thực hiện thu chi quỹ tiền mặt.
- The payroll process, follow the time sheet, and social insurance/ hạch toán chi phí lương, theo dõi ngày phép nhân viên và bảo hiểm xã hội.
- Submit the liense tax and other payables to the state budget / Nộp thuế môn bài và các khoản nộp nhà nước.
- Prepares the standards of accounting docs (product promotion program,…..) according to Tax department/ Chuẩn bị giấy tờ kế toán ( thực hiện chương trình bán hàng,…..) chuẩn theo yêu cầu của cơ quan thuế.
- Responsible for managing variours of reports in accordance with Vietnam’s Accounting Standard and compliance with all relevant laws such as quarterly tax reports PIT, CIT, VAT, financial reports, Accounting management reports/ Thực hiện và kiểm soát các báo cáo tuân thủ theo pháp luật Việt Nam bao gồm Báo cáo thuế quý, PIT, CIT, VAT, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
- Deal with external auditors, banker, other relevant parties/ Làm việc với kiểm toán, ngân hàng và các bên có liên quan.
- Control company expense/ Kiểm soát chi phí công ty.
- Control the company fixed assets and current assets/ Kiểm soát & hạch toán tài sản cố định, tsld
- Control the inventory ( Reconciliate the inventory report)/ Kiểm soát luân chuyển hàng tồn kho.
- Developing and implementing improvements within the accounting implement procedures and systems to enhance efficiency and effectiveness of the company's budgeting / Xây dựng, triển khai, và cải tiến các quy trình, thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả ngân sách.
- Kết chuyển sổ sách năm cũ/ năm mới.
- Perform other tasks assign by General Manager and VN Branch Manager / Một số công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc và Giám đốc chi nhánh VN/
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Bachelor degree in Accounting, Finance and Audit/ Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.
- At least 3 years’ experience as a General Accountant, especially in IT / Ít nhất 03 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành IT phân phối.
- English communication skills/ Tiếng Anh giao tiếp.
- Good at MS office / Vi tính văn phòng
- Good at Accountant Software/ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
- Problem-solving skills / Giải quyết vấn đề.
- Working under pressure/ Chịu được áp lực công việc.
- Be careful, dependable, truthful, dedicated and teamwork spirit/Cẩn thận, đáng tin tưởng, chân thật, trung thực, tận tụy và tinh thần đồng đội.
- Working hours: from Monday to Friday (09:00 to 18:00) / Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (9:00 -18:00)
- Working place : Hochiminh City / Địa điểm làm việc: Tòa nhà Gia Linh, 14 Ngyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1. TP Hồ Chí Minh.
- Salary /Mức lương: Negotiable/ Thỏa thuận

Job Locations

14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Altech Computer System Limited is one of the fastest growing company specialized in distributing computer and consumer products. Our products include gaming peripheral, PC component, monitor, networking and storage device, all-in-one/mini PC, mobile accessory, USB flash and memory card.
Altech offers complete product solutions to our consumer and enterprise customers.
We are also dedicated to provide marketing support to our business partners. Professional after-sales support and service to our resellers and customers is one the key element that people would like to work with us.
Our goal is to bring in win-win situation to both of our vendors, our customers and Altech to reach a higher level of success of the brands and the products.
https://www.altechcomputer.com.vn/

Read full company information
14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.