General Accountant

Login to view salary 912 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Premium health care package insurance
In-door English training course
International, multi culture working environment

Job Description

JOB DESCRIPTION
• Monthly input accounting transaction into Accounting Software (Misa Software) and closing Books.
• Monthly report actual cashflow.
• To work with other Department on Project Profit Planning and Actual Report.
• Working and reconcile with other departments to prepare Costing report.
• To double check and Review taxes declaration (VAT, FCT, PIT, CIT) & other related taxes matter from Junior Accountant.
• Updating and knowledge about the newest VAT, FCT, PIT, CIT polices.
• Working with the bank for long/short term deposits and loans.
• To double check payments process and reports (banking & petty cash) submitted from Junior Accountant in accordance with the company financial rules and procedures.
• Handle all accounting data: account payable, account receivable, billing and general entry.
• Training new staff member for the Company Payment Process and Policy.
• Responsible to request other departments to provide the completeness and accuracy of legal invoices and documents for each accounting transaction.
• To support Chief Accountant to do Financial Report.
• Working with external auditors on yearly FS.
• To support other departments to review contracts and prepare liquidation when necessary.
• To manage and store accounting documents, contracts & reports...
• To support HR Department on Employment contract management, SI and HI management, Trade Union Management, PIT management Salary Detail management.
• Other tasks assign by CA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Nhập liệu các giao dịch kế toán vào Phần mềm Kế toán - MISA và khóa sổ hàng tháng
• Báo cáo dòng tiền thực tế hàng tháng.
• Làm việc với Bộ phận khác về Lập kế hoạch lợi nhuận dự án và Báo cáo thực tế.
• Làm việc và đối chiếu với các bộ phận khác để lập báo cáo Định phí.
• Kiểm tra và rà soát việc kê khai thuế (VAT, FCT, TNCN, TNDN) và các loại thuế liên quan khác từ Kế toán viên.
• Cập nhật kiến ​​thức về các chính sách thuế GTGT, FCT, TNCN, TNDN mới nhất.
• Làm việc với ngân hàng về các khoản tiền gửi và cho vay dài hạn / ngắn hạn.
• Kiểm tra lại quy trình thanh toán và các báo cáo (ngân hàng và tiền mặt) được gửi từ Kế toán viên theo các quy tắc và thủ tục tài chính của công ty.
• Xử lý tất cả các số liệu kế toán: số phải trả, phải thu, xuất hóa đơn và nhập liệu tổng hợp.
• Đào tạo nhân viên mới về Quy trình và Chính sách Thanh toán của Công ty.
• Chịu trách nhiệm yêu cầu các bộ phận khác cung cấp đầy đủ và chính xác các hóa đơn, chứng từ hợp pháp cho từng giao dịch kế toán.
• Hỗ trợ Kế toán trưởng làm Báo cáo tài chính.
• Làm việc với kiểm toán viên bên ngoài về FS hàng năm.
• Hỗ trợ các bộ phận khác xem xét hợp đồng và chuẩn bị thanh lý khi cần thiết.
• Quản lý và lưu trữ các tài liệu kế toán, hợp đồng và báo cáo ...
• Hỗ trợ Phòng Nhân sự về quản lý hợp đồng việc làm, BHXH và BHYT, quản lý Công đoàn, thuế TNCN, chi tiết tiền lương.
• Các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• University graduated, major in Finance/Accounting/Auditing
• With at least 2 years relevant experience
• Good in English communication is an advantage
• Careful, meticulous, high responsibility and under high pressure in the work

Benefit:
• Social, Health and other insurance under the law base on basic salary
• Bonus of 13th month salary depend on company business activities
• Premium health care package insurance
• In-door English training course
• International, multi culture working environment

***SALARY RANGE: 18-20 MIL gross

Job Locations

Ho Chi Minh City

Rice is a branding and creative studio. We are a multi-cultural team with perspective and precise vision. We bring high value to bold brands through singular ideas. We deliver these powerful ideas with conviction and acclaimed craft.

Read full company information
Ground floor, Centec Tower, District 3, HCMC
25-99 staffs
Ms. Thuy
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam