General Accountant (+Customer Communication )

General Accountant (+Customer Communication )

Login to view salary 534 views - Expires in 7 days

What We Can Offer

Salary from 9 mil ~ 11 mil ( Net )
Full insurance ( Except probation period )
Tet bonus from second year

Job Description

• General accounting work
• Tax Reports (VAT, CIT, PIT, WHT, FCT) comply with statutory regulations
• Trading work ( Customer communication )

BENEFITS

1) Salary from 9 mil ~ 11 mil ( Net )
2) Tet bonus from second year.
3) Full insurance ( Except probation period )
4) Working time: From 8:50 am to 6pm, Monday to Friday
5) Workplace: Tran Duy Hung, Vincom Center ( Near )
6) English or Korean language environment ( You can learn both languages )
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1) Must be good English or Korean ( Important )
2) Intermediate Excel skill is required
3) University Degree ( Accounting major only )
4) Around 2 Years accounting work experience ( Foreign company experience is preferred )
5) CV must be in English or Korean
6) 24 ~ 26 years old preferred

Job Locations

Tháp G – Tòa C2 D’Capitale, số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy

Address: C2–3406, Tháp G – Tòa C2 D’Capitale, số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Business Type : Automotive Parts Trading

Read full company information
C2–3406, Tháp G – Tòa C2 D’Capitale, số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Less Than 10 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam