General Accountant (Import – Export) Urgent job

General Accountant (Import – Export)Urgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 1175 lượt xem - Hết hạn trong 0 phút

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Premium healthcare insurance
16 days of annual leave and 06 days of sick leave
Lunch allowance and coffee at work

Mô Tả Công Việc

This position takes charge of managing the whole accounting documents, accounting books and executing the bookkeeping for TPF:
Vị trí Kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán và triển khai, thực hiện các nghiệp vụ kế toán của Công ty:
- Chek, manage invoice, contract and others accounting document of TPF
- Kiểm tra, quản lý hoá đơn, hợp đồng và các chứng từ kế toán của Công ty
- Check the journal entries, job-order cost system; manage the accounting books in accordance with the current law and the business of TPF;
- Kiểm soát, tổ chức việc hạch toán, lập và quản lý sổ sách kế toán theo phương pháp kế toán phù hợp với luật hiện hành và đặc thù công ty
- Prepare and submit tax reports, internal reports, periodic financial reports according to the law, regulations and the requirement of Manager
- Lập báo cáo thuế, báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà Nước và Ban Giám Đốc
- Be on behalf of the Company to work with the Tax Department, state agencies and other relevant organizations
- Đại diện Công ty và chịu trách nhiệm giao dịch với cơ quan hữu quan: Thuế, Sở kế hoạch và đầu tư và các cơ quan, đối tác liên quan
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Graduate from University of Economics, Accounting, Finance, Business Administration or related disciplines
- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh tế chuyên môn Kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan
- Have good knowledge and practical experience in accounting in Import – Export field
- Hiểu biết chuyên sâu và có kinh nghiệm làm việc thực tế về kế toán trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu
- Travel requirements (by taxi/grab) to Binh Duong for tax matters at the tax office and auditing at our warehouse on a weekly basis.
Có khả năng đi lại (bằng taxi/grab) để giải quyết vấn đề thuế và kiểm toán giấy tờ/sổ sách/qui trình tại kho hàng ở Bình Dương mỗi tuần.
- Have good relationship with tax department and others state agencies
- Có quan hệ tốt với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước liên quan
- Have good interpersonal, relationship management and negotiation skill
- Có kỹ năng giao thiệp, xây dựng mối quan hệ và kỹ năng đàm phán tốt
- Be meticulous, careful and be a strong team player with a ‘can-do’ attitude
- Tỉ mỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc nhóm tốt, thái độ tích cực và sẵn sàng học hỏi

*** What do you get?
- International working environment with young and friendly colleagues;
- Great chance to develop your skills and competences, approach new knowledge with inner training, on board training;
- Good working condition and benefits;
- Working place: D3-1-3, Level 3, 17 & 24 Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong ward, District 7, Ho Chi Minh
- Working time: 7h00 Am – 4h00 Pm, Monday – Friday

Địa Điểm Làm Việc

Road 24 & 17, Industrial Park, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7

Về Chúng Tôi

TPF GROUP is an international business recognized for innovation, brand management, merchandise concept development, manufacturing and technology solutions.
We comprise two individual, dynamic businesses:
• TPF Think: An Integrated Marketing Communications Agency with omnichannel expertise and capabilities.
• TPF Sports: A specialised services provider to top tier sporting clubs and organisations.
Built on a foundation of almost three decades of experience, TPF Group has helped some of the world’s most influential brands to achieve their marketing goals.
TPF GROUP is an international business recognized for innovation, brand management, merchandise concept development, manufacturing and technology solutions.
We comprise two individual, dynamic businesses:
• TPF Think: An Integrated Marketing Communications Agency with omnichannel expertise and capabilities.
• TPF Sports: A specialised services provider to top tier sporting clubs and organisations.
Built on a foundation of almost three decades of experience, TPF Group has helped some of the world’s most influential brands to achieve their marketing goals.
- Website: http://www.tpf.com.au/ and www.tpfsports.com.au

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

Unit D3-1, 3rd floor, Standard Factory D, Lot Va.04b located on Road 24 & 17, Industrial Park within Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh

Quy Mô Công Ty

25-99
nhân viên

Liên Hệ

Ms. Rita

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận