General Affairs Purchaser / Nhân Viên Mua Hàng Tổng Hợp

Thương lượng

Hết hạn trong 9 ngày
446 lượt xem
Long An

Mô tả công việc

o   In charge of purchase goods for factory in general that meet all requirements from requestors with the most resonable cost.

Đặt mua hàng hóa cần thiết theo đúng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, thiết kế của các bộ phận yêu cầu với chi phí hợp lý nhất.

o  Evaluating and selecting quotations base on the criteria such as: technical performance, product reliability, lead-time to delivery, life- cycle cost agains MOQ, payment term…

Đánh giá và lựa chọn báo giá dựa trên các tiêu chí: đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, độ tin cậy, thời gian giao hàng, tổng chi phí với MOQ tương ứng, thời gian thanh toán….

o Ensure to follow Supplier's Approval & Perrformance Monitoring.

Đảm bảo tuân thủ theo qui trình lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp đã được qui định.

o   Closely work with HR team, others team and supplier to place the order with the most suitable products.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận nhân sự , các bộ phận liên quan và nhà cung cấp để đặt hàng phù hợp nhất.

o  Prepare contract/ PO for approval and make sure to get the right product at the right time , right condition and right place according to the contract/PO.

Chuẩn bị hợp đồng/PO để được phê duyệt và đảm bảo nhận đúng sản phẩm vào đúng thời điểm, đúng điều kiện và đúng địa điểm theo hợp đồng/PO.

o  Keeping a Record of the process from the receive the request, send the invitation to offer to any records regarding the performance of PO/Contract.

Lưu giữ hồ sơ cả quá trình mua hàng, từ lúc nhận được yêu cầu, gửi thư gọi chào giá đến các việc liên quan thực hiện hợp đồng.

o   Actively involved in developing specifications as well as in apprasing suppliers, developing supply strategies, evaluatiing performance , value/cost analysis and auditing supplier.

Tích cực tham gia vào việc phát triển các thông số kỹ thuật cũng như thẩm định các nhà cung cấp, phát triển các chiến lược cung ứng, đánh giá hiệu suất,

phân tích giá trị/chi phí và kiểm toán nhà cung cấp.

o   Ensure to follow supply objectives like quality, availability & lead-time, supplier service& ressponsiveness, good payment terms and low cost.

Đảm bảo đạt được các mục tiêu của bộ phận mua hàng như đảm bảo chất lượng, sẵn sàng đáp ứng, dịch vụ và điều khoản thanh toán tốt của nhà cung cấp với chi phí thấp.

o   Buyers are responsible for developing and managing supplier relationships ( e.g. strategic partnership).

Nhân viên mua hàng luôn phát triển và quản trị tốt mối quan hệ với nhà cung cấp ( ví dụ: đối tác chiến lược).

Authority

o   Responsible in following the approved request and closely work with related people in charge and have the right buy items as approved PO/ contract.

Có trách nhiệm theo dõi đơn hàng từ khi nhận được yêu cầu đã được phê duyệt và đốc thúc các bên liên quan và có quyền mua hàng sau khi PO/ hợp đồng được kýYêu cầu công việc

*Good understanding of the business of the enterprise to which the purchasing & supply function belongs.

Hiểu biết tốt về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà bộ phận mua hàng & cung ứng trực thuộc.

* Buyer are proactive , seek information, undertake supply market analysis, propose improvements and have two-way communication with suppliers, play a key role in negotiations

with suppliers.

Người mua chủ động, tìm kiếm thông tin, phân tích thị trường , đề xuất cải tiến và giao tiếp hai chiều với nhà cung cấp, đóng vai trò chính trong đàm phán với nhà cung cấp.

* High ethical standards and integrity.

Tiêu chuẩn đạo đức cao và liêm chính

* Good technical knowledge of the products and services being purchased ( e.g specification, applications and manufacturing menthods), and user's needs

Kiến thức kỹ thuật tốt về các sản phẩm và dịch vụ được mua (ví dụ: đặc điểm kỹ thuật, ứng dụng và phương pháp sản xuất) và nhu cầu của người dùng

*Capacity for analysis, innovation and creativity, persuasion and negotiation skills, good communication abilities.

Năng lực phân tích, đổi mới và sáng tạo, kỹ năng thuyết phục và đàm phán, khả năng giao tiếp tốt.

*Good working knowledge of English.

*Knowledge of contracting and commercial law, costing and value analysis techniques.

Kiến thức về hợp đồng và luật thương mại, chi phí và kỹ thuật phân tích giá trị.

* Knowledge of all relevant operational areas of production and supply chain including planning, logistics and warehouse.

*Have at least 3 years experience of purchasing .

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về mua hàng .

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

• Yearly Bonus based on the financial performance of the company

Cơ hội du lịch

. • Yearly Company Trip

Xe đưa đón

Shuttle will be provided daily from HCM
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Nhân viên

Hành Chính Văn Phòng > Thu Mua

Quản Lý Mua Hàng, Purchasing Processes, Purchase Management, Supplier Management, Làm Báo Giá Hợp Đồng

Bao bì/In ấn/Dán nhãn

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Lot F4-1 / Lot F4-2, Road 13, Thuan Dao Industrial Park Expansion Phase, Long Dinh Commune, Can Duoc

Từ khoá:
Trang chủViệc làmBao bì/In ấn/Dán nhãnQuickpack Vietnam Co.ltdGeneral Affairs Purchaser / Nhân Viên Mua Hàng Tổng Hợp
Quickpack Vietnam Co.ltd
Quickpack Vietnam Co.ltd
Quickpack Vietnam Co.ltd

Lot F4-1 / Lot F4-2, Road 13, Thuan Dao Industrial Park Expansion Phase, Long Dinh Commune, Can Duoc District, Long an Province, Vietnam

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
Phòng Nhân Sự

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmBao bì/In ấn/Dán nhãnQuickpack Vietnam Co.ltdGeneral Affairs Purchaser / Nhân Viên Mua Hàng Tổng Hợp