General Affairs Staff - Nhân Viên Hành Chính

General Affairs Staff - Nhân Viên Hành Chính

$250 - $400 1458 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus yearly- 13th month (last year 5.5-month salary) & bonus holidays
Promotion salary (based on yearly Evaluation); Overtime payment (if have)
Other allowances: Lunch, transportation, deligence, phone (for sales), company trip, ...

Mô Tả Công Việc

- Work with Government: Environment, Labour dept., trade & commerce, fight-fighting
- Control Canteen: Control, ensure the meal quantity and quality for all employees, make cash for lunch weekly and pay to chef.
- Control & Order Stationery, Uniform & other tools: Control stationary keys and other office equiment; issue stationary to Employee/Dept as request; ensure stationary fee not exceed norm.
- Control Rental car and taxi: check schedule record, and contact with supplier for payment request and invoice then send it to accountant for payment.
- Air ticket and booking hotel: receive request from Employee and contact with suppliers, compare cost, service... and confirm with Requester then book hotel/air-ticket and make payment request.
- Company Events: annual health check up, company trip:
make plan and list for annual health checkup, company trip and other events base on periodly policy.
- Foreigner control: Handle administrative issues related to Visa, passport, work permit or document for employees who have training domestic or overseas.
- Force Majeure situtation: Covid-19, storm, Diease...
- Facilities Inventory: Inventory each quarter will carry out inventory all assets.
- Office documents: make decisions, notice and other documents as required and inform to all Employees; explain if any. Contact with Authority to submit documents (if any)
- Enviroment safety: Ask supplier to make the invironmental protection plan then submit to Invironment department to get approval and carry out hazadou waste treaments;
- Organize morning meeting and take photo to send to all employees.
- Check electric and water counter with meter device monthly and confirm with suppliers.
- CSR: every year submit document to Customers to come our factory to do CSR activities.
- Kaizen to create the most comfortable working environment for all Staffs.
- Do other tasks as required.
- Responisible for the result of all above job
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- At least 06 months working experience
- Education level: college, university.
- Good communication
- Basic English
- Independent working
- Reporting skill
- Work arranging skill
- Creative & Flexible
- Self-studying

Địa Điểm Làm Việc

Nhà xưởng X6, khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Tập đoàn SUS là nhà sản xuất nhôm định hình số 1 cho ngành sản xuất cơ khí trên thế giới. Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi là phát triển thiết kế, sản xuất và bán nhôm theo yêu cầu. Khung nhôm "GF" là vật liệu dễ "KAIZEN" nhất trên thế giới. Có khoảng 10 công ty con trên thế giới. Chúng tôi cũng là nhà phân phối duy nhất của "IAI Robot", là thị phần số 1 về thiết bị truyền động điện tại Nhật Bản.
Chúng tôi là "Standard Units Supply Vietnam" (SUSVN) là một trong những công ty con của SUS Group. Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Hải Phòng và chúng tôi có văn phòng kinh doanh tại Hà Nội, miền Bắc. Xa hơn nữa, chúng tôi có chi nhánh tại Bình Dương Miền Nam. Chúng tôi bán "Sản phẩm SUS" là nhôm định hình và các phụ kiện liên quan. Sứ mệnh của chúng tôi là "Cung cấp giải pháp thông minh cho nhà máy của khách hàng bằng cách sử dụng Sản phẩm của SUS kết hợp với sản phẩm tự động hóa Robot IAI và một số hãng uy tín khác”.
Nhờ có khách hàng quan trọng của chúng tôi, công việc kinh doanh của chúng tôi ngày càng lớn mạnh qua từng năm.
SUS Group is the number 1 aluminum profile manufacturer for the mechanical industry in the world. Our business is to develop, design, manufacture and sell aluminum according to customer’s requirement. Aluminum frame "GF" is the easiest material to "KAIZEN" in the world. There are about 10 subsidiaries in the world. We are also the Distributor of "IAI Robot", which is the No. 1 market share for electric actuators in Japan.
We are "Standard Units Supply Vietnam" (SUSVN) - one of the subsidiaries of SUS Group. Our head office is located in Hai Phong and we have a sales representative office in Hanoi (North). Further, we have a branch in Southern - Binh Duong. We sell "SUS Products" which are aluminum and related accessories.
Our mission is "Provide solution to customer's factory by using SUS Products combined with IAI Robot or with other famous brand".
Thanks to our important customers, our business is growing stronger year by year.

• Website: http://global.sus.co.jp/
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh chúng tôi cần tuyển:

Xem toàn bộ thông tin công ty
Nhà xưởng X6, khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)