German Social Media Sales Tours - Salary Upto $1000

$500 - $1000
Urgent

Hết hạn trong 7 giờ
83 lượt xem
Hà Nội

Mô tả công việc

1. Job Description - Communicating with both B2B and B2C clients to understand their desires - Designing a suitable itinerary to travelers - Collecting and providing additional information to clients (about the destination and the products) to help them make the right decision - Making calculations and sending quotations - Confirming bookings and handling to other related department - Taking a good care of customers during the stay - Handling tour bookings from start to finish - Negotiating and book services with suppliers - Dealing with customer’s complaints - Dealing efficiently with guests - Giao tiếp với cả khách hàng B2B và B2C để hiểu mong muốn của họ - Thiết kế hành trình phù hợp với du khách - Thu thập và cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng (về điểm đến và sản phẩm) để giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn - Tính toán và gửi báo giá - Xác nhận đặt phòng và xử lý cho các bộ phận liên quan khác - Chăm sóc khách hàng chu đáo trong thời gian lưu trú - Xử lý đặt tour từ đầu đến cuối - Đàm phán và đặt dịch vụ với các nhà cung cấp - Xử lý khiếu nại của khách hàng - Giao dịch hiệu quả với khách

Yêu cầu công việc

2. Requirements - Experience is an advantage - Excellent spoken and written German is a MUST - Mastery of Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) - Able to work under high pressure and overtime - Good communication, organization skills, listening skill - Strong customer service, and sale focus - Excellence in negotiation *** Yêu cầu - Có kinh nghiệm là một lợi thế - Nói và viết thông thạo tiếng Đức là BẮT BUỘC - Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) - Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và tăng ca - Giao tiếp tốt, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lắng nghe - Xuất sắc trong đàm phán 3. Benefits *** Salary Range $500 - $1,000 USD per month - 13rd Month Salary, attractive salary - Social insurance - Career development will be offered commensurate with the responsibilities and qualifications *** Mức lương $500 - $1,000 USD mỗi tháng - Lương tháng 13, mức lương hấp dẫn - Bảo hiểm xã hội - Cơ hội phát triển nghề nghiệp tương xứng với trách nhiệm và trình độ

Các phúc lợi dành cho bạn

Mức lương $400 - $800 USD mỗi tháng
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tương xứng với trách nhiệm và trình độ

Thông tin việc làm

18/03/2024

Kinh Doanh > Bán Hàng/Phát Triển Kinh Doanh

Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Nhân viên

Tiếng Đức, Inbound Sales, Tour Sales, Tourism, B2B Sales

Bất kỳ

Địa điểm làm việc

430 Phố Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Realistic ASIA Co.,ltd
Realistic ASIA Co.,ltd
Realistic ASIA Co.,ltd

430 Cau Am, Van Phuc, Ha Dong, Hanoi, Vietnam

(Xem bản đồ)
10-24 nhân viên
Ms Cam