Giám Đốc An Ninh Thông Tin

Giám Đốc An Ninh Thông Tin

VietnamWorks' Client
Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 259 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bảo hiểm sức khỏe
Giải thưởng
Lương kinh doanh

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý chất lượng công nghệ.
2. Quản lý, tổ chức triển khai xây dựng, duy trì chính sách, quy định, quy trình về ANTT và quản lý rủi ro công nghệ theo khẩu vị rủi ro của Đơn vị, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho Ngân hàng, tuân thủ các chính sách, qui định về an toàn thông tin của chính phủ & pháp luận VN (NHNN, Bộ TTTT, ) cũng như các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế (PCI-DSS, ISO27001, yêu cầu của SWIFT…) sẵn sàng hội nhập quốc tế của Ngân hàng trong tương lai.
3. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ.
4. Chiu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và quản lý rủi ro công nghệ trong toàn đơn vị. Đảm bảo các tài sản thông tin, hệ thống công nghệ của đơn vị được bảo mật, toàn vẹn và khả dụng.
5. Xây dựng chiến lược, định hướng về an ninh thông tin, rủi ro công nghệ, lộ trình triển khai, kế hoạch ngân sách và quản trị. Xây dựng, triển khai và giám sát thực thi các chương trình, các dự án ANTT.
6. Quản lý, tổ chức thực hiện xây dựng, ban hành và cập nhật Chính sách ANTT và các tiêu chuẩn, thủ tục, qui trình, hướng dẫn ANTT.
7. Quản lý, tổ chức thực hiện xây dựng khung quản trị ANTT, quản trị rủi ro dựa trên các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như: PCI-DSS 3.1, ISO27001:2013, ITIL, COBIT/IT, NIST…cũng như các qui định về luật An toàn thông tin, chính sách của Ngân hàng Nhà nước, pháp luật Việt Nam, Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
8. Tư vấn và cung cấp giải pháp kỹ thuật, các tiêu chuẩn và yêu cầu ANTT nhằm đảm bảo ANTT cho các dự án, các hoạt động công nghệ của Đơn vị. Đảm bảo các sản phẩm dịch vụ công nghệ của Đơn vị được cung cấp cho khách hàng được kiểm tra, đánh giá bảo mật đảm bảo an ninh, an toàn.
9. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, phòng ban trong Khối VH & CN đảm bảo kiến trúc, chiến lược ANTT phù hợp với kiến trúc doanh nghiệp, với chiến lược phát triển chung của IT cũng như hoạt động kinh doanh của ngân hàng, phục vụ công tác kinh doanh.
10. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, công nghệ ANTT phù hợp, thiết lập chính sách qui trình và phát triển nguồn lực ANTT đáp ứng yêu cầu về ANTT.
11. Tổ chức, quản lý công tác kiểm soát tuân thủ và quản lý rủi ro công nghệ, nhận diện, đánh giá rủi ro, đề xuất giải pháp & triển khai các biện pháp công nghệ, con người, qui trình & chính sách nhằm giảm thiểu các rủi ro về an ninh thông tin đối với tài sản thông tin và hệ thống công nghệ của Đơn vị.
12. Quản lý, tổ chức điều phối phản ứng các sự cố về bảo mật thông tin, phối hợp với các bộ phận, phòng ban chức năng như Ban truyền thông, Khối Pháp chế và tuân thủ, Khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực, các cơ quan chức năng bên trong và bên ngoài liên quan nhằm bảo vệ tài sản thông tin, danh tiếng hình ảnh của Đơn vị và thông tin khách hàng.
13. Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về các mối đe dọa an ninh thông tin từ bên trong cũng như bên ngoài để kịp thời đưa ra các biện pháp, hành động phù hợp, kịp thời nhằm hạn chế rủi ro.
14. Tổ chức công tác truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức an ninh thông tin cho các cán bộ nhân viên Ngân hàng nhằm xây dựng văn hóa ANTT, văn hóa rủi ro và tuân thủ mạnh trong toàn Ngân hàng. ANTT cho Ngân hàng là trách nhiệm của tất cả CBNV Đơn vị.
15. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và có trách nhiệm các công việc khi được BLĐ Ngân hàng yêu cầu.
16. Định hướng, Quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực ANTT & QL RRCN
17. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ Ngân hàng.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành ATTT, CNTT, ĐTVT, Toán Tin, Học viện mật mã
- Yêu cầu chứng chỉ bảo mật quốc tế uy tín, được công nhận trên toàn cầu: CISSP. CISM.
2. Kinh nghiệm công tác:
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ANTT
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ANTT & QL Rủi ro công nghệ trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính.
- Am hiểu các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, tiêu chuẩn về chất lượng, quản lý dịch vụ CNTT như PCI-DSS, ISO27001, NIST, ITIL…các chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam (NHNN, Bộ TTTT…)
3. Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):
 Kiến thức:
- Am hiểu về các tiêu chuẩn quản lý ANTT & QL RRCN, CNTT, tiêu chuẩn chất lượng (COBIT, PCI-DSS, ITIL, ISO27000…). các chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam (NHNN, Bộ TTTT…)
- Giàu kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực CNTT và ANTT, hiểu biết và nắm rõ các kỹ thuật, công nghệ về ANTT được chứng minh qua các dự án công nghệ, các chứng chỉ bảo mật quốc tế có uy tín, kinh nghiệm kiển khai thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng.
 Kỹ năng:
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, lập kế hoạch chiến lược về ANTT, quản lý chất lượng CNTT.
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;
 Yêu cầu khác:
- Có phẩm chất lãnh đạo và năng lực quản lý, khả năng định hướng, lập kế hoạch, khả năng xây dựng chiến lược.
- Khả năng tổ chức triển khai, quản lý nguồn lực, kỹ năng giao tiếp, đàm phán với các bộ phận phòng bàn trong nội bộ và bên ngoài.
- Có sức khoẻ tốt, sẵn sàng, chủ động và sáng tạo đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
- Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
- Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm
- Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm Hà Nội được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Xem toàn bộ thông tin công ty
BRG Town, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)