Giám Đốc Dự Án

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 556 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Health care insurrance
Many chance to learn and grow

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng kế hoạch, quy trình, quy định, mục tiêu, chiến lược hoạt động của Khối Quản lý
Dự án;
- Sắp xếp, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn hỗ trợ, soát xét và chịu trách nhiệm về chất
lượng công việc của Khối Quản lý Dự án;
- Tham gia xây dựng ngân sách, tổng mức đầu tư dự án;
- Phân chia các gói thầu, lập kế hoạch triển khai các gói thầu; cho ý kiến đối với yêu cầu mời
thầu về phạm vi công việc, tiến độ, chất lượng
- Tham gia Hội đồng đấu thầu (chọn thầu, thương thảo hợp đồng).
- Lập kế hoạch kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án; theo dõi thủ tục hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Quản lý kinh phí của toàn bộ dự án theo kế hoạch được duyệt;
- Kiểm soát hoạt động của nhà thầu về an toàn, tiến độ, chi phí, chất lượng, và việc tuân thủ
các điều khoản hợp đồng của nhà thầu;
- Tổ chức kiểm soát hồ sơ thi công, nghiệm thu, hồ sơ chất lượng, hoàn công của công trình
và các hạng mục công trình trong quá trình thi công của các nhà thầu phù hợp với quy định
hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình.
- Lập dòng tiền thanh toán theo tiến độ của dự án, kiểm tra & xác nhận khối lượng thanh toán
của nhà thầu, nhà cung cấp phù hợp theo điều kiện của hợp đồng.
Kiểm tra & xác nhận khối lượng thanh toán của nhà thầu, nhà cung cấp phù hợp theo điều
kiện của hợp đồng;
- Đảm bảo tiến trình phát hành hồ sơ thiết kế phù hợp với tiến độ thi công của dự án.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám Đốc
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Xây Dựng/Kiến trúc
- Chứng chỉ quản lý dự án
- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý rủi ro
- Kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc.
- Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
HCMC
500-999 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam