Giám Đốc Dự Án (Project Manager)

Thương lượng 2025 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Du lịch Công ty hàng năm, tham gia các hoạt động Team Building

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc:
- Tham gia lập mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận kỹ thuật thi công, vật tư kiểm soát, báo cáo tiến độ thực hiện theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Tổng Giám Đốc.
- Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc thiết lập cơ cấu tổ chức; xác định các quá trình và mối tương tác của các quá trình trong phần việc được phân công.
- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc phân tích các nhu cầu và mong đợi của khách hàng đối với Công ty.
- Chủ trì các cuộc họp trong Công ty theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
- Đề xuất các hoạt động khắc phục, phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp của hệ thống.
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc công ty về kết quả điều hành, quản lý bộ phận trực thuộc được phân công ( theo sơ đồ tổ chức cơ cấu công ty).
- Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Job description:
- Participate in setting goals, plans to implement the quality objectives of the construction engineering department, control materials, report the progress done periodically or when there is an unexpected request of the General Director.
- Advise the General Director in establishing organizational structure; identify processes and interactions of processes in the assigned part.
- Support the General Director to analyze the needs and expectations of customers for the Company.
- Preside over meetings in the Company as assigned by the General Director.
- Proposing corrective and preventive activities to eliminate the cause of the system's nonconformity.
- Responsible to the General Director of the company on the results of management and management of subordinate units assigned (according to the organizational structure of the company).
- Perform additional tasks arising in the process of business operations of the company.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên
- Kiến thức chuyên môn: Một trong các chuyên ngành: thiết kế, xây dựng, kiến trúc
- Yêu cầu tối thiểu có chứng chỉ hành nghề
- Kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng: Quản lý, điều hành, bố trí, sắp xếp nhân sự…
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh/Nhật
- Chủ động trong công việc, nhiệt tình, đáng tin cậy và có trách nhiệm.
- Mức lương: Lương thỏa thuận

Job requirements:
- Education level: Graduated from university or above
- Professional knowledge: One of the majors: design, construction, architecture
- Minimum requirement of practicing certificate
- Experience: Over 5 years of experience in the same position
- Skills: Managing, operating, arranging, arranging personnel ...
- Language: English / Japanese
- Be proactive in work, enthusiastic, reliable and responsible.
- Salary: Salary agreement

Địa Điểm Làm Việc

Tầng 15, tòa Tháp VCCI, Số 9 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

To respond to widespread expectations toward the collective abilities of its merging partners to enhance social and living infrastructures, Japan Construction Management Corporation (JCM) was newly born charged with the task of nurturing the highly creative construction technologies for society's future enrichment in Asian are and world wide. Based on the company's long-cultivated and proven technologies, JCM continues to probe diverse areas as it pursues the development of all-new technologies. Through its construction operations, JCM responds to the diversifying and increasingly sophisticated demands of society as it builds for a richer tomorrow.

Xem toàn bộ thông tin công ty
15th floor of VCCI tower, No. 9 Dao Duy Anh, Dong Da, Hanoi
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)