Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Cấp Cao (Thù Lao Cố Định Từ 35 Triệu + Hoa Hồng + Các Khoản Thưởng)

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Cấp Cao (Thù Lao Cố Định Từ 35 Triệu + Hoa Hồng + Các Khoản Thưởng)

Thương lượng 6170 lượt xem - Hết hạn trong 29 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thù lao cố định từ 35 triệu VND/tháng + Thù lao tháng thứ 13
Phụ cấp ăn trưa: 730.000 VND/tháng + Phụ cấp khác: 5 triệu VND/tháng
hưởng đạt chỉ tiêu kinh doanh, thưởng hiệu quả kinh doanh tháng, thưởng vượt chỉ tiêu kinh doanh năm

Mô Tả Công Việc

- Tuyển dụng lực lượng đại lý các cấp
- Hỗ trợ, quản lý đội ngũ GAD/lực lượng đại lý các cấp, thúc đẩy tuyển dụng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh
- Xây dựng các văn phòng kinh doanh, văn phòng Tổng Đại lý trong phạm vi Khu vực kinh doanh
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Bảo hiểm tại các vị trí từ SBDM/ADM/AT/GAD/BM trở lên

Chế độ phúc lợi:
- Thù lao cố định từ 35 triệu VND/tháng
- Thù lao tháng thứ 13
- Phụ cấp ăn trưa: 730.000 VND/tháng
- Phụ cấp khác: 5 triệu VND/tháng
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh
- Hỗ trợ chi phí mở văn phỏng kinh doanh
- Thưởng đạt chỉ tiêu kinh doanh, thưởng hiệu quả kinh doanh tháng, thưởng vượt chỉ tiêu kinh doanh năm

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nghệ An, Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam

Về Chúng Tôi

Fubon Life Vietnam Co., Ltd. (Fubon Life Vietnam) is a part of Fubon Financial Holding Co., Ltd. which is one of the best companies about Finance and Insurance in Asia. In 2016, with the network of subsidiaries operating effectively in Asia such as Hong Kong, Taiwan, Korea and Philippines, Fubon Financial Holding is recorgnized by Forbes Magazine that it is one of 300 biggest companies in the world. Until May 2016, total asset of Fubon Finacial Holding is 181.9 billion dolars, which is ranked 151th over the world.

Fubon Life Vietnam was established according to Business License No.60GP/KDBH approved by Ministry of Finance dated on December 15th, 2010. Company philosophy is “Integrity, Sincerity, Professionalism, Innovation " Fubon Life Vietnam grow continuously and takes advantage of strength of Fubon Financial Holding to supply a variety of safety finance products and service package for customers.

To be aware of social responsibilites of insurance corporations, Fubon Life Vietnam takes part in social activites regularly. With endless efforts, Fubon Life Vietnam was rewarded 5 times Gold Dragon Prize which is presented for foreign investment companies that having significant distribution on Vietnam economy.

Website: http://www.fubonlife.com.vn/

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

10&11F, Discovery Complex Tower, 302 Cau Giay Street, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi City

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận