Giám Đốc Kinh Doanh/ Sales Director

Giám Đốc Kinh Doanh/ Sales Director

Đăng nhập để xem mức lương 550 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Theo quy định của công ty

Mô Tả Công Việc

1. Tham gia thiết lập kế hoạch cụ thể và dự tính thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Căn cứ theo tình hình thị trường đặt mục tiêu hoàn thành doanh số tiêu thụ sản phẩm của công ty.
3. Kiểm soát ngân sách bán hàng, chi phí bán hàng, phạm vi bán hàng và mục tiêu bán hàng để tạo ra sự phát triển cân bằng.
4. Thu thập thông tin các thị trường và kịp thời phản hồi cho cấp trên và các phòng ban có liên quan.
5. Tham gia vào việc xây dựng và cải thiện các chính sách bán hàng, định mức, chế độ, để có thể thích ứng với sự phát triển của thị trường
6. Phát triển và cộng tác giữa doanh nghiệp và đối tác, chẳng hạn như mối quan hệ nhà phân phối với các đại lý.
7. Hoàn thành mục tiêu KPI khu vực
8. Hỗ trợ xây dựng các chương trình quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty và giám sát việc triển khai

===

1. Participate in formulating the company's sales strategy, specific sales plan and sales forecast;
2. Complete the sales target according to the market;
3. Control sales budget, expenses, scope and target to create a balanced development;
4. Collecting various market information, and providing to other relevant departments in a timely manner;
5. Participate in the formulation and improvement of sales policies, regulations, and systems so that they can continue to adapt to the development of the market;
6. Development and collaboration with companies and partnerships, such as relationships with distributors and agents;
7. Reach KPI regional performance goals;
8. Assist in formulating corporate product and brand promotion programs, and supervise implementation.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp đại học trở lên, Tiếng Anh nghe nói tốt, sau đó là tiếng Trung và Tiếng Việt
2. Kinh nghiệm làm việc 10 năm trở lên, đảm nhận vị trí chủ quản tối cao trong lĩnh vực kinh doanh.
3. Phân tích logic, tư duy hợp lý có hệ thống, có khả năng giải quyết vấn đề và độ nhạy cảm cao về chấn đoán vấn đề thị trường
4. Có kinh nghiệm thực hiện kế hoạch quản lý đội ngũ tiếp thị kinh doanh phong phú và tổng thể .
5. Có kinh nghiệm nắm rõ hướng kinh doanh sản phẩm trong thời điểm hiện tại , phương hướng trọng điểm và phương thức vận hành của các doanh nhiệp truyền thống.
6. Có đủ năng lực tham gia chấp hành công việc, có thể thích ứng với công việc cường độ cao và có thể được phân công công tác ở nước ngoài
7. Phải tuân thủ các nguyên tắc của công ty về việc sử dụng nhân viên có tính toàn vẹn về đạo đức, có lòng, dụng tâm.

==

1. College degree or above, proficient at listening, speaking and writing in English;
2. More than 10 years of work experience, more than 8 years of experience as the highest executive of FMCG related industries; Familiar with local market;
3. Logical, systematic thinking, with strong attentiveness and problem solving capabilities;
4. Rich experiences in team management, marketing planning, and overall implementation;
5. Have experience in both traditional trade and modern trade;Familiar with terminal business operations of FMCG products in modern and traditional trade channels;
6. Have a strong ability to implement plans, can adapt to challenging work, can be assigned to work abroad;
7. Must comply with the corporate principles of employing people with integrity and morality.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc