Giám Đốc Pháp Chế (Lĩnh Vực Chứng Khoán, Ngân Hàng, Tài Chính Đầu Tư) - Thu Nhập Từ 2000$-4000$

Giám Đốc Pháp Chế (Lĩnh Vực Chứng Khoán, Ngân Hàng, Tài Chính Đầu Tư) - Thu Nhập Từ 2000$-4000$

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 288 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức thu nhập hấp dẫn từ 2000$ - 4000$
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động & có nhiều cơ hội đào tạo, phát triển

Mô Tả Công Việc

1. Tư vấn pháp luật
- Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ thông tin pháp lý cho Ban lãnh đạo Tập đoàn trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Tập đoàn.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh, vận hành của Tập đoàn cho các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn/Công ty thành viên.

- Tư vấn, đàm phán về mặt pháp lý, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn với các cơ quan hành chính Nhà Nước.

- Tư vấn, tham gia góp ý, đàm phán về mặt pháp lý các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch do các công ty thành viên của Tập đoàn ký kết với đối tác.

- Tư vấn pháp lý cho đối tác và khách hàng của các Công ty thành viên Tập đoàn theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo trong từng trường hợp cụ thể.

2. Xây dựng, rà soát, thẩm định văn bản
- Thực hiện đầu mối soạn thảo, xây dựng các văn bản nội bộ của Tập đoàn theo chỉ đạo/yêu cầu của Ban lãnh đạo tập đoàn như:

- Tham gia rà soát, thẩm định, góp ý đối với các văn bản nội bộ, sản phẩm, mẫu biểu, hợp đồng của các Công ty thành viên do các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị khác xây dựng, dự thảo.

- Quản lý, theo dõi, hệ thống hóa, cập nhật hệ thống văn bản nội bộ của Tập đoàn và các Công ty thành viên (Điều lệ, Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn, Sản phẩm, Ủy quyền, Công văn chỉ đạo, điều hành…).

- Tham gia hoặc phối hợp tham gia góp ý dự thảo văn bản pháp luật và kiến nghị với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, sửa đổi các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

3. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty
- Thực hiện hoặc phối hợp với các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên, bao gồm: đăng ký kinh doanh (tổ chức, thành lập, mua, bán, sáp nhập, thay đổi loại hình doanh nghiệp...), thủ tục đầu tư, thủ tục liên quan đến các hoạt động khác của Tập đoàn và các Công ty thành viên theo phân giao của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

- Trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị liên quan/Công ty thành viên thực hiện báo cáo, công bố thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên, bao gồm: Công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các Công ty theo quy định pháp luật chứng khoán & thị trường chứng khoán, luật doanh nghiệp và quy định về quản lý công ty đại chúng; Các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định pháp luật đối với từng mảng hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty thành viên.

- Thực hiện hoặc phối hợp với các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị liên quan/Công ty thành viên làm việc, trao đổi với các Cơ quan nhà nước, Tổ chức, Hiệp hội nhằm phối hợp, hỗ trợ hoạt động của tập đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập đoàn và các công ty thành viên.

- Phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Hội đồng quản trị tập đoàn các vấn đề liên quan đến cổ đông.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên theo chỉ đạo, phân giao của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

4. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện
- Đại diện Tập đoàn và các Công ty thành viên tham gia quá trình hòa giải, thương lượng, quá trình tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và các Công ty thành viên theo phân công chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

- Tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh với khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác trên cơ sở chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn trên cơ sở đề nghị của các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Phối hợp với các Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên để phản hồi, giải quyết các thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động, kinh doanh của Tập đoàn và các Công ty thành viên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Theo dõi, tổng hợp các vụ việc tranh chấp, vụ án liên quan tập đoàn và các Công ty thành viên.

5. Xử lý, thu hồi nợ
- Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo tập đoàn về công tác quản lý và xử lý nợ của Tập đoàn và các công ty thành viên trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

- Tư vấn, hỗ trợ cho các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị/Công ty thành viên trong công tác quản lý, thu hồi các khoản nợ có vấn đề phát sinh của tập đoàn và các công ty thành viên.

- Đại diện tập đoàn và các công ty thành viên tham gia tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thu hồi nợ theo phân công, chỉ đạo của Ban lãnh đạo tập đoàn

6. Đánh giá tác động, tuyên truyền, phổ biến Văn bản quy phạm pháp luật
- Theo dõi, tập hợp và thường xuyên cập nhật, cung cấp cho các đơn vị trong tập đoàn hệ thống các VBQPPL liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trong tập đoàn.

- Nghiên cứu, đánh giá và đưa ra cảnh báo rủi ro về mặt pháp lý và/hoặc ưu đãi đầu tư đối với các hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại từng thời kỳ trên cơ sở sự thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Kiến nghị Ban lãnh đạo Tập đoàn về việc sửa đổi các văn bản nội bộ của Tập đoàn và các công ty thành viên nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật tại từng thời kỳ, tình hình hoạt động thực tế, triết lý, giá trị cốt lõi và tầm nhìn của tập đoàn.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên Nam;

- Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp/ thuyết phục;

- Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên hoặc các ngành tương đương;

- Tiếng Anh: Giao tiếp;

- Sử dụng thành thạo máy tính;

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 5 năm tại vị trí tương đương, có chứng chỉ nghề liên quan, có thời gian làm việc tại các tổ chức tài chính quy mô lớn.

Địa Điểm Làm Việc

TẦNG 5, TÒA NHÀ ACB, SỐ 142 ĐỘI CẤN, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) được thành lập và đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2012.

Cuối năm 2014, TVC đã mua cổ phần và trở thành cổ đông chi phối của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương, sau đó quyết định đổi tên Công ty này thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB). Việc thâu tóm này giúp TVC thừa hưởng lợi thế về bộ máy, công nghệ và mạng lưới khách hàng rộng lớn mà TVB đang sẵn có.

Với nỗ lực không ngừng phát triển và đổi mới, đến nay quy mô vốn điều lệ của TVC đạt 368 tỷ đồng và tập trung mạnh mẽ vào một số ngành nghề kinh doanh như: Hoạt động tài chính, Dịch vụ ủy thác đầu tư, Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp, Dịch vụ tư vấn công bố thông tin, Dịch vụ tư vấn nghiên cứu thị trường,…

Với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, Ban lãnh đạo TVC đã và đang đi đúng hướng trong nền kinh tế cạnh tranh ngày càng cao. Trong thời gian qua TVC đã đạt được những thành tựu đáng kể, mạng lưới thị trường kinh doanh được mở rộng đến các tỉnh thành trọng điểm trong cả nước, phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm và ngày càng được khách hàng tin tưởng, đồng hành.

Trong kế hoạch 5 năm tiếp theo, với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của TVC, chúng tôi tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh, đặt chất lượng cung cấp dịch vụ lên hàng đầu để từng bước vững vàng hướng ra thị trường thế giới.

Website tham khảo: http://tcorp.vn/

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tòa nhà ACB, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
100-499 nhân viên
Phòng Nhân sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.