Giám Đốc Sản Xuất

$1000 - $1700 1336 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Được cử sang Mỹ đào tạo trong thời gian ít nhất khoảng 6 tháng
Hỗ trợ bữa ăn ca trong quá trình làm việc ở nhà má

Job Description

a. GIỚI THIỆU CÔNG TY
LTD Material, LLC (https://www.ltdmaterial.com) được thành lập vào năm 2002 tại thành phố Austin, bang Texas, Hoa Kỳ. Chúng tôi là một trong số những đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ gia công và hoàn thiện các sản phẩm vật liệu thạch anh cho các hãng sản xuất nổi tiếng hàng đầu trong các ngành công nghiệp bán dẫn, y tế, hàng không vũ trụ, ô tô, năng lượng mặt trời và viễn thông ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Chúng tôi có hai nhà máy đặt tại thành phố Austin với tổng diện tích 5,800 m2. Bên cạnh chứng nhận ISO 9001/2015, chúng tôi sở hữu các chứng nhận đạt chuẩn được cấp bởi các nhà sản xuất OEM lớn trong những ngành mà chúng tôi phục vụ. LTD Material, LLC cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành liên quan bằng việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.
Được sự quan tâm, tin tưởng mạnh mẽ từ các Quý khách hàng, chúng tôi đang sản xuất các đơn đặt hàng ngày càng lớn. Nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành và nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi đã thành lập Công ty TNHH LTD Material Việt Nam để mở rộng sản xuất và đang trong quá trình xây dựng một nhà máy mới tại Khu Công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự chủ chốt, giữ các vị trí quan trọng để vận hành nhà máy này. Các nhân sự đầu tiên sẽ được cử sang LTD Material, LLC tại Mỹ để đào tạo trong thời gian dự kiến khoảng 8-12 tháng để nắm bắt các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ, sau đó sẽ trở lại Việt Nam và làm việc cho nhà máy tại Hà Nam.

b. NGHĨA VỤ & TRÁCH NHIỆM
- Được cử sang Mỹ đào tạo trong thời gian dự kiến khoảng 8-12 tháng, sau đó trở về Việt Nam và làm việc cho nhà máy tại Hà Nam. Công ty có bố trí phiên dịch kỹ thuật Anh Việt hỗ trợ trong quá trình đào tạo tại Mỹ.
- Cấp bậc: Quản lý
- Báo cáo cho: Tổng Giám đốc

+ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ/HOẶC CÁC LĨNH VỰC/HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM.
+ CHỊU TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG VÀ LỢI NHUẬN TRONG NHỮNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO PHÓ; LÀ CẦU NỐI VỚI CHỦ TỊCH VÀ CÁC BỘ PHẬN KHÁC THEO YÊU CẦU.
+ QUẢN LÝ/PHÁT TRIỂN VÀ TẠO ĐỘNG LỰC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN; TUYỂN NHÂN LỰC, ĐÀO TẠO, THIẾT LẬP MỤC TIÊU CÁ NHÂN, ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN, TIẾN HÀNH CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT VÀ/HOẶC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN; CÓ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU KINH DOANH.
+ ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN VÀ LÀNH MẠNH.
+ QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG.
+ LÀM VIỆC VỚI CHỦ TỊCH ĐỂ THIẾT LẬP VÀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KINH DOANH NHẰM ĐÁP ỨNG VÀ/HOẶC VƯỢT MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY.
+ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ PHỐI HỢP HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO TRỰC TIẾP.
+ GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP BAO GỒM KỸ THUẬT, QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, SẢN XUẤT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT.
+ CÓ TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ GIAO HÀNG ĐÚNG THỜI GIAN.
+ XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VỀ CÁC YÊU CẦU KHẢ NĂNG DỰ BÁO, CUNG CẤP NĂNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG CẦN THIẾT THEO KẾ HOẠCH KINH DOANH.
+ RÀ SOÁT VÀ THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN NHỮNG THAY ĐỔI CẦN THIẾT ĐỐI VỚI BẤT KỲ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG VÀ/HOẶC CÁC THỦ TỤC NÀO ĐẢM BẢO CHO DOANH NGHIỆP NGANG TẦM VỚI THẾ GIỚI.
+ DUY TRÌ VÀ ĐẢM BẢO TUÂN THỦ 100% CÁC TIÊU CHÍ ISO 9001 VÀ CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.
+ THIẾT LẬP VÀ TRUYỀN THÔNG CÁC CHỈ SỐ KINH DOANH CHÍNH CHO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG; DUY TRÌ CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG DỰA VÀO CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN LIÊN TỤC VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÀY.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

c. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM
- NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
+ KỸ NĂNG QUẢN LÝ XUẤT SẮC, KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ GIAO TIẾP (LỜI NÓI/VĂN BẢN) XUẤT SẮC
+ CÓ KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
+ CÓ KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ SẢN XUẤT, QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, HỆ THỐNG ERP, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG.
+ CÓ KIẾN THỨC VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ/HOẶC HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT LÀ MỘT ĐIỂM CỘNG
- KHẢ NĂNG TƯ DUY:
+ CÓ KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH RÕ RÀNG VÀ DỨT KHOÁT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG; KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỤ THỂ HIỆU QUẢ VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP VỚI TƯ DUY RÕ RÀNG.
- MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ THỂ CHẤT
+ Ở VỊ TRÍ NÀY, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ PHẢI NGỒI MỘT CHỖ TRONG THỜI GIAN DÀI, LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH VÀ SỬ DỤNG BÀN PHÍM. NGƯỜI LAO ĐỘNG CŨNG SẼ CẦN PHẢI DI CHUYỂN QUANH KHU VỰC NHÀ MÁY ĐỂ BAO QUÁT CÔNG VIỆC, VÀ CÓ LIÊN LẠC RỘNG RÃI VỚI CÁC NHÂN VIÊN, CẤP QUẢN LÝ VÀ KHÁCH HÀNG. NGƯỜI LAO ĐỘNG CŨNG CÓ THỂ CẦN DI CHUYỂN TỚI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC VÀ CÓ THỂ CẦN LÀM VIỆC NHIỀU THỜI GIAN HƠN DỰA TRÊN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
- NGOẠI NGỮ
+ TIẾNG ANH TỐT

d. LƯƠNG VÀ CÁC PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương: 25-40 triệu tuỳ theo năng lực.
- Trong thời gian đào tạo tại Mỹ, Công ty chi trả chi phí ăn ở, đi lại và trả lương trong thời gian học việc (tỷ lệ lương trong thời gian học việc theo quy chế của Công ty).
- Hỗ trợ bữa ăn ca trong quá trình làm việc ở nhà máy.
- Các phúc lợi khác: Theo nội quy của công ty và tuân thủ Luật lao động Việt Nam.
* Lưu ý: Các cán bộ, nhân viên được cử đi đào tạo tại Mỹ cần cam kết gắn bó cùng công ty tối thiểu 5 năm.


e. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
- Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Job Locations

- Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Who We Are

LTD Material, LLC được thành lập vào năm 2002 tại thành phố Austin, bang Texas, Hoa Kỳ. Chúng tôi là một trong số những đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ gia công và hoàn thiện các sản phẩm vật liệu thạch anh cho các hãng sản xuất nổi tiếng hàng đầu trong các ngành công nghiệp bán dẫn, y tế, hàng không vũ trụ, ô tô, năng lượng mặt trời và viễn thông ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Chúng tôi có hai nhà máy đặt tại thành phố Austin với tổng diện tích 63 nghìn feet vuông (5.8 nghìn m2). Bên cạnh chứng nhận ISO , chúng tôi cũng đạt được chứng nhận đạt chuẩn được cấp bởi các nhà sản xuất OEM lớn trong những ngành mà chúng tôi phục vụ. LTD Material, LLC cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành liên quan bằng việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.
Cùng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh, chúng tôi mong muốn mở rộng cơ sở sản xuất và đang trong quá trình xây dựng một nhà máy mới tại Khu Công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự chủ chốt để vận hành nhà máy này. Đội ngũ nhân sự này sẽ được cử sang Mỹ đào tạo trong thời gian dự kiến khoảng 6 tháng, sau đó sẽ trở lại Việt Nam và làm việc cho nhà máy tại Hà Nam.
Website: https://www.ltdmaterial.com

Read more Show less

Company Location

Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Company Size

100-499
staffs

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận