Giám Đốc Tài Chính

Login to view salary 418 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Very Attractive Salary Package and Other Benefit
Possibility to continuously learn and develop
Exciting challenges and rewarding recognition

Job Description

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm soát nội bộ;
- Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính;
- Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn;
- Xây dựng các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo công tác hạch toán và lập bào cáo tài chính, báo cáo hợp nhất (nếu có);
- Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư của Công ty khi có phát sinh;
- Cơ cấu nguồn vốn, quản lý và khai thác sử dụng nguồn vốn;
- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty, chiến lược cổ phần hóa với sự tham gia của các Cổ đông, nhà đầu tư tài chính bên ngoài;
- Điều phối các nguồn vốn của Công ty cho các dự án hoạt động và đầu tư (nếu có);
- Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn Công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của Công ty.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Ưu tiên có chứng chỉ CFA
- Ưu tiên ứng viên biết về IPO
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, Bất Động Sản, Đầu tư.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính - Kế toán; Ngoại thương; Quản trị kinh doanh, Thương mại.
- Am hiểu phân tích đầu tư;
- Có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn;
- Khả năng phân tích, đánh giá, kiểm soát, dự báo tình hình tài chính;
- Khả năng lập và thẩm định dự án liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính kế toán, thuế, kiểm toán;
- Bằng cấp: Đại học
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Job Locations

97 - 99 Láng Hạ Street, Đống Đa District, Hà Nội

The combinined of Technologies – Real-estate – Finance. We provide searching and sharing services of real-estate information to people in need automatically. Meey Land desires to become a business contributing the most value to the community. Our goal is to be leading online real-estate platform and start out with the idea of making property ownership, and property investment, available to anyone and everyone by leveraging new advancements in technology and sharing economy developments.

Read full company information
5th Floor Petrowaco Building, 97 – 99 Lang Ha Street, Dong Da District - Hanoi.
100-499 staffs
Human Resources Department - Meey Land Group Joint Stock Company
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.