Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 1074 lượt xem - Hết hạn trong 10 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Under company's policy

Mô Tả Công Việc

Quỹ đầu tư Vietnam Investments Group (VIG) đang tìm ứng viên vị trí GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) cho 1 công ty con của VIG chuyên về Hệ thống bán lẻ dành cho Mẹ và Bé, tham gia các công việc như sau:

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
- Lãnh đạo và điều phối tất cả các hoạt động tài chính của công ty, bao gồm các chức năng Kế toán, lập Ngân sách, báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Thuế và Kiểm toán.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc và các Trưởng phòng ban khác để thu thập và sử dụng số liệu tài chính và các dữ liệu kinh doanh khác nhằm: xây dựng chiến lược tài chính hiệu quả cho công ty, phục vụ việc ra quyết định của Ban Giám Đốc và HĐQT liên quan tới mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, công nghệ vận hành và hợp tác với các đối tác, và các vấn đề khác...
- Đảm bảo sự tuân thủ của công ty với các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ:
- Giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về tất cả các hoạt động kế toán của công ty, bao gồm:
+ Xây dựng chính sách kế toán, đào tạo và triển khai thực hiện. Tái cấu trúc bộ máy kế toán khi cần thiết
+ Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, đảm bảo báo cáo quản trị hàng tháng được lập và gửi đầy đủ, kịp thời, chính xác
+ Kiểm tra các báo cáo thuế trước khi gửi đi, đảm bảo tính tuân thủ hợp lý của công ty đối với pháp luật thuế hiện hành
+ Giám sát hoạt động thu chi tiền của công ty, phê duyệt các khoản chi trước khi trình Tổng giám đốc ký duyệt
+ Tổ chức và giám sát các hoạt động kiểm kê tài sản của công ty, đảm bảo tài sản được quản lý và sử dụng hiệu quả, không bị thất thoát.
+ Soát xét các hợp đồng kinh tế và các kế hoạch triển khai chương trình marketing lớn, tư vấn cho Tổng giám đốc và các phòng ban trên phương diện kế toán/tài chính/thuế trước khi ký hợp đồng và thực hiện.
+ Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác khi được yêu cầu giải trình về số liệu kế toán.

- Thực hiện công tác hoạch định tài chính, bao gồm:
+ Phân tích tình hình tài chính công ty, trên cơ sở đó đề xuất chiến lược tài chính, cụ thể cho việc mở rộng hoạt động, đầu tư tài chính, công nghệ, gọi vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng
+ Tìm kiếm và tối ưu hóa các nguồn vốn cho công ty (công nợ phải trả, vay ngân hàng, vốn đầu tư mới v.v)
+ Xây dựng ngân sách tài chính hàng năm, trung (3 năm) và dài hạn (5 năm), giám sát việc thực hiện ngân sách sau khi được hội đồng quản trị phê duyệt
+ Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro tài chính cho công ty

- Thực hiện công tác kiểm soát tài chính, bao gồm:
+ Kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền và tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền: lập kế hoạch thu hồi tiền và sử dụng tiền của công ty, đề xuất các giải pháp đảm bảo lưu thông dòng tiền và khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty, đồng thời đảm bảo vòng quay dòng tiền sinh lợi cao nhất
+ Kiểm soát các hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn tiền nhàn rỗi của công ty, đảm bảo khả năng sinh lời hiệu quả và an toàn
+ Kiểm soát kết quả hoạt động tài chính của từng dự án, từng lĩnh vực kinh doanh của công ty, phân tích hiệu quả hoạt động, đề xuất đầu tư mở rộng hoặc đóng cửa lĩnh vực/địa điểm kinh doanh không hiệu quả

- Công việc khác, bao gồm nhưng không giới hạn:
+ Đề xuất và triển khai hệ thống ERP và các phần mềm phục vụ vận hành của công ty khi được yêu cầu
+ Tham gia các dự án lớn để cải thiện vận hành và nâng cao năng lực kinh doanh của công ty khi được yêu cầu, bao gồm cả việc gọi vốn và tái cấu trúc công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN:
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý tài chính cấp cao như Giám đốc tài chính (CFO), Kiểm soát tài chính (Financial Controller), Trưởng phòng tài chính (Finance Manager) ở các công ty có quy mô lớn (doanh thu 1000 tỷ), ưu tiên lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, giải trí hoặc vị trí tương đương tại các hãng kiểm toán.
- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về tất cả các khía cạnh của quản lý kế toán, tài chính, thuế tại Việt Nam
- Đã từng triển khai hệ thống ERP thành công trong các doanh nghiệp vận hành theo mô hình chuỗi. Ưu tiên kinh nghiệm triển khai hệ thống Microsoft Dynamic Navision (NAV)
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán độc lập và quyết toán thuế thành công
- Trình độ cử nhân chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc kiểm toán trở lên.

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN:
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng điều hành và tổ chức phối hợp thực hiện nhiều công việc với nhiều bộ phận cùng lúc
- Phong cách quản lý quyết đoán, có khả năng trình bày, phản biện và sẵn sàng chịu trách nhiệm
- Tư duy logic, hướng đến kết quả và chủ động trong công việc
- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm tốt
- Khả năng làm việc với cường độ và áp lực cao để hoàn thành mục tiêu với thời hạn đã đề ra
- Kỹ năng giao tiếp tốt, hòa nhập tốt trong môi trường mới
- Trung thực

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam

Về Chúng Tôi

Founded in 2006, VIG is a private equity management firm with total assets of $500M under management. VIG comprises a Vietnamese team with international investing, consulting and operating experience. The firm makes minority and control equity investments in high growth middle market companies in a variety of key growth sectors, including financial services, logistics & transportation, media & entertainment, tourism & hospitality, education, oil & gas, retail, banking, manufacturing and food & beverages.

In addition to providing capital, VIG actively partners with portfolio companies and provides the following value-added services:
• Strategy design and implementation
• Operational management
• Finance and accounting management
• Capital raising, M&A and corporate finance advisory
• Legal support and capital structure optimization
• International sales and business development/partnerships
• IT architecture design, optimization and vendor selection
• Corporate governance
• Human resources, including recruitment of key personnel, development of key performance indicators and stock option plans

Join a dynamic and exciting environment with prospects for future progression within the Funds or investee companies.

www.vigroup.com

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Salary & Bonus

VIG always maintains a competitive salary policy to attract and to retain the talents.


Our members enjoy the compensations such as 13th month of salary, performance bonus, deal bonus.

Comprehensive health care program

Our health care programs are designed for both employees & family members
to ensure their health & mentality as well as posible.

+ Periodic health checkups

+ The health care package from the top insurers in market is to helps protect them from financial loss for costs incurred because of sickness or injury.


Professional training program

With the motto of people development, VIG provide our employees the training programs such as technical skills, mini MBA… which are conducted by not only the internal leaders but also the professional training organizations - John Clement, Harvard Business School...., to help the employees enhance their professional knowledge and skills for career development.

Besides the training programs designed & offered by the company, the employees are sponsored to persue their personal training needs.

Spiritual life & team activities

VIG wishes to always take the best care of the spiritual life of its members and promote the spirit of more effective teamwork through many activities and gifts on the occasions of birthdays, marriages, birth giving, , Women's day, Children's day, Mid-Autumn festival, Christmas, New Year & Year-end party, monthly & yearly team building....

Other welfare policy

Outstanding welfare policy

+ Child schooling support
+ Education scholarship
+ Housing loan support

Others

The special promotions among VIG's eco system are offered for only VIG's member.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

3rd floor 101 – 107 Nguyen Thi Minh Khai st., Ben Thanh ward , Dist.1

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)