Giám Đốc Tài Vụ/ Kế Toán Trưởng (财务经理), Tiếng Trung, Mức Lương USD 3000 Headhunt jobs

Giám Đốc Tài Vụ/ Kế Toán Trưởng (财务经理), Tiếng Trung, Mức Lương USD 3000Headhunt jobs

$1000 - $3000 509 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus
Health checking
lunch

Mô Tả Công Việc

HRchannels đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí Giám Đốc Tài Chính/Trưởng Phòng Tài Vụ/Kế Toán Trưởng, Tiếng Trung (Tuyển Expat Người Trung); Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ HRchannels để có thông tin chi tiết:
Kiểm tra các chứng từ thanh toán của công ty, đảm bảo chính xác và phù hợp quy định của luật Kế toán Việt Nam, đồng thời xử lý thanh toán đúng tiến độ.
Kiểm tra báo cáo thuế đảm bảo số liệu chính xác và hoàn chỉnh theo quy định của luật Kế toán Việt Nam.
Triển khai thực hiện quản lý tài chính theo quy định của Công ty, kiểm tra, thẩm duyệt mức độ hợp lý của báo cáo dự toán tài chính định kỳ.
Triển khai thực hiện dự toán chi phí năm, đồng thời quản lý chi phí theo dự toán đã được phê duyệt.
Định kỳ triển khai kiểm tra giá thành, đảm bảo kịp thời, hoàn chỉnh và phân tích khi có sai lệch trong báo cáo giá thành.
Định kỳ tổ chức họp phân tích chi phí giá thành. Công bố hiệu suất trong tháng, đồng thời thảo luận biện pháp giảm chi phí giá thành.
Tổ chức kiểm kê định kỳ, kịp thời báo cáo cho cấp trên khi có bất thường về tài sản.
Phụ trách kiểm tra hàng năm và kiểm toán thuế.

HRchannels 正在找首席财务官/财务主管/首席会计师职位的候选人,中国人(招聘中国人);有兴趣的候选人请联系 HRchannels 了解详细信息:
检查公司付款文件,确保准确性和合规性越南会计法的规定,同时按时处理付款。
按规定检查税务报表,确保数据准确、完整越南会计法。
按照公司规定实施财务管理,检查、考核批准定期财务估计报告的合理性。
实施年度成本估算,同时根据估算的成本估算进行成本管理
定期部署成本检查,确保及时、完整、分析当成本报表中存在差异时。
定期开会分析成本费用。公布当月业绩,并讨论降低成本的方法。
定期组织盘点,发现资产异常及时向上级报告。
负责年检、税务稽查工作。
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, quản lý tài chính, dưới 40 tuổi.
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên trong việc quản lý chứng từ kế toán trong ngành sản xuất.
Tuyển cả người Việt và người Trung Quốc - yêu cầu tiếng trung giao tiếp tốt cả 4 kĩ năng

大学本科及以上学历,会计、财务管理等专业,40岁以下
5年以上行业会计凭证管理经验制造业。优先考虑大型制造企业的会计凭证管理。
越南人中文流利或者中国人
细心,有高度责任感,能承受工作压力。

Địa Điểm Làm Việc

Bắc Giang
Long An, Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Recruitment Service of Headhunter HRchannels Group
With nearly 14 years of combined recruitment experience and a massive referral network, we are uniquely positioned to quickly locate highly qualified C-level and senior management candidates carry out your vision.
The recruitment service of HRchannels is a consultative process that will help employers with:
· Identifying talented Highly qualified C-level and senior management candidates with appropriate skills for the role involved.
· Management of the recruitment process for roles including middle to senior management positions
· We will only submit relevant and appropriate applications saving you valuable time
· Save time, money and resources with us -Unrivalled fee only upon successful placement
· Advertising job opportunities on our website www.HRchannels.com
When you’re ready to find the right staff, let our experience work for you.

Xem toàn bộ thông tin công ty
MD Complex, Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội
100-499 nhân viên
HR Team
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)