Giám Đốc Thương Mại

Login to view salary 361 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Lương tháng 13
12 ngày phép

Job Description

I. Giám Đốc Kinh Doanh
1. Xác định, lập kế hoạch và tiếp cận khách hàng thông qua cung cấp giải pháp hiệu quả, xây dựng các mô hình chi phí, nghiên cứu và áp dụng công nghệ chuỗi lạnh nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng và doanh thu cho công ty.
2. Xây dựng văn hóa và phát triển đội ngũ nhằm nâng cáo hiểu quả làm việc của đội nhóm.
3. Hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh đối với các khách hàng mục tiêu chiến lược và giá trị nhằm mang lại giá trị cho khách hàng và doanh thu cho công ty
4. Xây dựng chính sách, chuẩn hóa báo cáo và công cụ đo lường, áp dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận
Vận hành hoạt động & Dự án (40%)
- Xác định, lập kế hoạch và triển khai tiếp cận các khách hàng mục tiêu nhằm tạo ra doanh thu mới thông qua thiết kế và cung cấp giải pháp hiệu quả cho khách hàng.
- Xây dựng và triển khai mô hình chi phí cho các khách hàng chiến lược tiềm năng nhằm tạo ra doanh thu mới và bền vững cho công ty.
- Nghiên cứu và áp dụng công nghệ chuỗi lạnh mới vào vận hành nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng.
Xây dựng văn hóa & Phát triển đội ngũ (30%)
- Tham gia vào các dự án của công ty về chuyển đổi văn hóa và gắn kết nhân viên thông qua việc gây ảnh hưởng và làm hình mẫu.
- Xây dựng & phát triển các hoạt động nhằm áp dụng giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp tại bộ phận Thương Mại
- Thực hiện tuyển dụng và thu hút nhân tài trực thuộc. Huấn luyện, phát triển, đánh giá và ghi nhận nhân viên.
- Thiết lập, hướng dẫn và triển khai các tiêu mục công việc cho nhân viên báo cáo trực tiếp nhằm đạt mục tiêu khối và gắn liền mục tiêu công ty
- Tìm cách liên tục cải thiện các quy trình hoạt đông của bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của đội nhóm.
Hoạch định & thực thi chiến lược (20%)
- Hoạch định và triển khai các chiến lược kinh doanh cho nhóm khách hàng giá trị và chiến lược mục tiêu nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng doanh số hàng năm của công ty
- Hoạch định và triển khai các giải pháp chuỗi lạnh đáp ứng được yêu cầu, mang đến hài lòng cho các khách hàng (mục tiêu) giá trị và chiến lược
- Hoạch định và triển khai sản phẩm mới nhằm đón đầu nhu cầu của khách hàng
- Hoạch định và triển khai các chính sách quản lý quan hệ khách để đảm bảo sự gắn kết dài hạn với cáck khách hàng giá trị và chiến lược.
- Xây dựng chính sách, quy chế đảm bảo phòng ban vận hành hiệu quả
Chính sách & hệ thống (10%)
- Xây dựng & truyền thông hệ thống chính sách liên quan.
- Chuẩn hóa hệ thống báo cáo và đo lường hiệu quả của Thương Mại.
- Ứng dụng công nghệ vào quản lý dữ liệu vận hành hoạt động của bộ phận Thương Mại.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
II.Trưởng Phòng Kinh Doanh Miền Nam
Vận hành hoạt động & Dự án (50%)
- Lập kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và triển khai tiếp cận các khách hàng mục tiêu nhằm tạo ra doanh thu mới.
- Quản lý các dự án triển khai dịch vụ cho khách hàng nhẳm đảm bảo dịch vụ được cung cấp theo đúng yêu cầu của khách hàng.
- Theo dõi tình hình bán hàng nhằm đảm bảo kế hoạch bán hàng theo đúng lộ trình đề ra.
- Thu thập và báo cáo những vấn đề khó khăn mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ nhằm tạo ra sự cải tiến liên tục hài lòng khách hàng.
Xây dựng văn hóa & Phát triển đội ngũ (30%)
- Tham gia vào các dự án của công ty về chuyển đổi văn hóa và gắn kết nhân viên thông qua việc gây ảnh hưởng và làm hình mẫu.
- Xây dựng & phát triển các hoạt động nhằm áp dụng giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp tại bộ phận Thương Mai
- Thực hiện tuyển dụng và thu hút nhân tài trực thuộc. Huấn luyện, phát triển, đánh giá và ghi nhận nhân viên.
- Thiết lập, hướng dẫn và triển khai các tiêu mục công việc cho nhân viên báo cáo trực tiếp nhằm đạt mục tiêu khối và gắn liền mục tiêu công ty
- Tìm cách liên tục cải thiện các quy trình hoạt đông của bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của đội nhóm.
Hoạch định & thực thi chiến lược (10%)
- Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch bán hàng dành cho các khách hàng (mục tiêu) giá trị và chiến lược nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng doanh số được đề ra.
- Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo sự gắn kết dài hạn với cáck khách hàng giá trị và chiến lược.
Chính sách & hệ thống (10%)
- Xây dựng & truyền thông hệ thống chính sách liên quan.
- Chuẩn hóa hệ thống báo cáo và đo lường hiệu quả của Thương Mại.
- Ứng dụng công nghệ vào quản lý dữ liệu vận hành hoạt động của bộ phận Thương Mại.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Read full Job Descriptions

Job Requirements

I.
Kinh nghiệm
Experience Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Cung ứng / Kho / Vận tải
1. Lập kế hoạch chiến lược
Tổ chức thực hiện; Giám sát - Đánh giá hiệu quả làm việc
Tạo động lực cho nhân viên; Huấn luyện, kèm cặp nhân viên; Giao việc ủy quyền; Giải quyết vấn đề & ra quyết định.
Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, ứng xử tốt.
Tư duy sáng tạo, linh hoạt, cải tiến không ngừng
II.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Cung ứng / Kho / Vận tải
1. Lập kế hoạch
Tổ chức thực hiện; Giám sát - Đánh giá hiệu quả làm việc
Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, ứng xử tốt.
Tư duy sáng tạo, linh hoạt, cải tiến không ngừng

Job Locations

62 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty kinh doanh lĩnh vực sản xuất bao bì, xây dựng, bất động sản

Read full company information
Phạm Kiều
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam