Giám Đốc Vận Hành Nhà Máy Điện Gió/ Head of Operating The Wind Power Plant

Giám Đốc Vận Hành Nhà Máy Điện Gió/ Head of Operating The Wind Power Plant

Job Locations: Ninh Thuan
Login to view salary 175 views - Expires in 6 days

What We Can Offer

Làm việc trong tập đoàn đa ngành, chủ đầu tư bất động sản và năng lượng tái tạo lớn bậc nhất
Cơ hội tham gia các dự án lớn, làm việc cùng các chuyên gia, tư vấn trong và ngoài nước
Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực

Job Description

PRINCIPAL RESPONSIBILITY
The Head of Plant Operations shall be responsible for providing the required oversight in the daily operations of the plant’s operations and maintenance and administrative procedures consistent with the overall company policies, guidelines and existing contracts.

KEY RESPONSIBILITIES
• Develop operations plan, strategies and know how to a newly start-up wind farm
• Ensure high ('above budget') Plant Availability, especially in times when Plant is required to operate to maximize generation;
• Ensure an efficient inventory & warehouse management system and that 'major components'/ spareparts (especially those affecting generation) are on stock at all times to minimize Plant downtime;
• Check continually alarms/ faults and give maximum effort to eliminate or at least decrease the occurrence of such incidents that causes downtime;
• Interact/lead third party service providers and conceptualize plans/ programs to be implemented to ensure Availability and Efficiencies;
• Ensure implementation of company initiatives/ programs in accordance with plans;
• Ensure the development and maintenance of company policies, standards, programs, (Operations, H&S, Environment, CSR/Security) in order to attain efficient operations
and comply with government regulations through proper coordination with the Manila office;
• Ensure that all plant activities are carried out in compliance with Health, Safety and Environment regulations, protocols, policies and procedures;
• Provide timely and accurate input to the Operations Consultant (if any) in respect of decisions to the management and board;
• Ensure that the Company maintains high ethical standards at all times;
• Keep abreast of the trends and best practices in the industry/ technology;
• Provide assistance in crafting business resiliency plans and implementing the same to ensure continuity of operations in times of emergencies;
• Maintain good relationship with relevant stakeholders i.e host communities;
• Provide technical expertise in all electrical, civil and mechanical issues in collaboration with the Operations Consultant;
• Develop proper preventive maintenance plan and inspection plan to ensure reliable operation of electrical infrastructure;
• Oversee and administer site computer hardware/software systems including the predictive maintenance and work asset management systems, such as SCADA;
• Manage 24/7 trouble team for any unscheduled power outages, to ensure the duration and lost revenue is kept to a minimum;
• Create and monitor O&M annual budget and its consumption;
• Review and create reports for management;
• Direct, manage and supervise the work activities of all direct reports; and
• Evaluate the performance of, and provide training and development opportunities
for all direct reports.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

EDUCATIONAL ATTAINMENT
Bachelor Degree Holder preferably BS Mechanical Engineer, BS Electrical Engineer, and/or
related courses. Related Post Degree Education

WORK EXPERIENCE AND DURATION REQUIREMENT
10 year experience in energy generation (wind and solar is a plus)
Minimum 5 year managerial experience in wind operations

TECHNICAL COMPETENCIES
1. Working knowledge on Energy Industry/Operations
2. Maintenance & Operations activities
3. Working knowledge on facility systems, electrical, HVAC, energy management & control
systems
4. Working knowledge of electrical testing tools, including their designs, uses, repair, and
maintenance.
5. Project Management
6. Risk Management & Finance

FINANCIAL ACCOUNTABILITY
Responsible for the operations & maintenance budget

GENERAL COMPETENCIES
1. Proficient in the use of related computer softwares (e.g. MS Office, Windows Project,
Primavera, etc)
2. Strategic Thinking Skills
3. Business Acumen
4. Results Orientation
5. Influence
6. High Level Organizational Leadership
7. People Development
8. Technical / Functional Skills

LICENSURE REQUIREMENT
Licensed Engineer

PUBLIC RELATIONS RESPONSIBILITY
Strong coordination with third party contractors and stakeholders

Job Locations

Ninh Thuận, Vietnam
View full Company Profile

BIM Group là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển, BIM Group đã mở rộng mô hình kinh doanh và tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Phát triển Du lịch & Đầu tư Bất động sản, Nông nghiệp - Thực phẩm, Dịch vụ Thương mại và Năng lượng Tái tạo.

Hiện nay, BIM Group cùng các công ty thành viên đang đầu tư trên phần lớn các tỉnh thành của Việt Nam với đội ngũ cán bộ công nhân viên gần 7.000 người. Tập đoàn chủ trương phát triển kinh tế theo hướng gắn liền lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, vì vậy các lĩnh vực đầu tư kinh doanh của BIM Group đều đạt hiệu quả cao, phát triển đồng bộ.

Tập đoàn đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ doanh nghiệp tư nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững.

Website công ty: https://bimgroup.com/vi

Read full company information
Tòa nhà Hà Nội Aqua Central, 44 Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
5,000-9,999 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.