Giám Sát kiêm Quản Lý Nhà Hàng Resort (Assistant of Resort Operation Manager)

Giám Sát kiêm Quản Lý Nhà Hàng Resort (Assistant of Resort Operation Manager)

Địa Điểm Làm Việc: Đồng Nai
$700 - $820 362 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Social Insurance

Mô Tả Công Việc

Công Ty: CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN
Tên Khu Resort: Orchard Homes Resort (www.orchardresort.vn)
Bộ Phận: Vận Hành
Dưới Sự Quản Lý Của: Giám Đốc

TÓM TẮT CÔNG VIỆC
Với vai trò Giám Sát kiêm quản lý Nhà Hàng Resort tại HÒN NGỌC VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN, bạn đóng vai trò quan trọng Trong việc đảm bảo hoạt động suôn sẻ của cả hai nhà hàng. Vị trí này đòi hỏi kỹ năng quản lý khi bạn phải quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày, nhân viên nhà hàng và dịch vụ khách hàng cho cả hai địa điểm theo tiêu chuẩn resort. Hợp tác với các bộ phận khác, bạn sẽ đóng góp vào việc tạo ra một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ tại khu Resort của chúng tôi. Bạn sẽ báo cáo định kỳ cho giám đốc tại Trụ Sở chính hàng tuần.

CÔNG VIỆC CHÍNH
1. Giám Sát Hai Nhà Hàng:
• Quản lý hoạt động hàng ngày của hai nhà hàng, đảm bảo dịch vụ chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.
• Phối hợp lịch trực, nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên cho mỗi nhà hàng.
2. Quản lý:
• Giám sát và quản lý nhân viên nhà hàng cho cả hai địa điểm, tạo ra một văn hóa tích cực trong nhóm.
• Đảm bảo đào tạo và phát triển chính xác cho nhân viên ở mỗi nhà hàng.
3. Đảm bảo dịch vụ ở tiêu chuẩn cao:
• Giữ tiêu chuẩn dịch vụ cao ở cả hai nhà hàng, đảm bảo trải nghiệm ẩm thực của khách hàng tốt.
• Đối mặt với thắc mắc và phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
4. Đảm bảo Sự Hài Lòng Của Khách Hàng:
• Tương tác với khách hàng ở cả hai nhà hàng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của họ, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng.
• Giám sát và duy trì sự sạch sẽ, không khí và sự hài lòng của khách hàng ở cả hai địa điểm.
5. Hiểu Biết Về Thực Đơn:
• Sở hữu kiến thức sâu sắc về thực đơn của cả hai nhà hàng, bao gồm nguyên liệu và phương pháp chuẩn bị.
• Đào tạo nhân viên về chi tiết và các món đặc biệt của mỗi nhà hàng.
6. Quản Lý Kho nhà hàng:
• Phối hợp với đội ngũ mua sắm để đặt hàng cung cấp đúng hạn cho cả hai nhà hàng.
• Quản lý tồn kho cho cả hai địa điểm, giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa chi phí.
7. Xem xét Quy Chuẩn và Tuân Thủ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm:
• Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe ở cả hai nhà hàng.
• Triển khai và áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn cho cả hai địa điểm.
8. Hợp Tác Với Các Bộ Phận Khác:
• Hợp tác với đội ngũ nhà bếp, mua hàng và chăm sóc khách hàng để đảm bảo hoạt động suôn sẻ ở cả hai nhà hàng.
• Tham gia các cuộc họp định kỳ với giam doc để thảo luận về chiến lược và cải tiến.
9. Báo Cáo:
• Cung cấp báo cáo định kỳ về hiệu suất của cả hai nhà hàng, bao gồm doanh số bán hàng, phản hồi của khách hàng và đánh giá nhân viên.
• Hợp tác với quản lý khu nghỉ để triển khai cải tiến dựa trên phản hồi.
10. Tuân Thủ Kiểm Soát Nội Bộ:
• Làm việc chặt chẽ với đội kiểm soát nội bộ để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ.
• Tham gia vào các cuộc kiểm toán nội bộ, giải quyết mọi phát hiện và triển khai biện pháp sửa lỗi.
• Hỗ trợ triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ để nâng cao hoạt động nhà hàng.


Company: CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN
Resort Name: Orchard Homes Resort (www.orchardresort.vn)
Department: Operation
Reports To: Mr. Alexander Muller

JOB SUMMARY
As the Assistant of Resort Operation Manager at HÒN NGỌC VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN, you will play a pivotal role in overseeing the seamless operations of our resort. Your responsibilities encompass managing customer service, gardening, and housekeeping teams at the resort. You will collaborate with other departments at our headquarter such as the internal control team, purchasing, sales and marketing, human resource, maintenance, and project management to ensure a harmonious and efficient resort environment. You will also report back to your supervisor at the Headquarter on a weekly basis.

KEY RESPONSIBILITIES
1. Team Management:
• Lead and supervise customer service, front desk, gardening, and housekeeping teams.
• Conduct regular team meetings to ensure effective communication and address concerns.
2. Front Desk Operations:
• Supervise the front desk team to ensure smooth check-in/check-out processes.
• Oversee reservation systems, ensuring accuracy and efficiency.
• Handle escalated customer service issues and ensure guest satisfaction.
3. Housekeeping Management
• Oversee housekeeping operations to ensure cleanliness a nd orderliness.
• Implement and monitor housekeeping standards and procedures.
• Coordinate with the housekeeping team for room turnover and maintenance.
• Monitor inventory levels and ensure adequate stock for smooth resort operations.
4. Operations Coordination:
• Collaborate with the sales and marketing department to prepare for hosting resort guests.
• Coordinate with maintenance specialists to implement the maintenance plan for the resort.
5. Human Resources:
• Liaise with the HR department to maintain an appropriate level of staffing.
• Participate in the recruitment and onboarding of resort staff.
• Oversee employee performance, providing support and feedback as needed.
6. Purchasing and Inventory:
• Coordinate with purchasing for procurement housekeeping and gardening of the resort.
• Supervise the receiving process for goods, products, and materials.
7. Internal Control Collaboration:
• Work closely with the internal control team to ensure compliance with internal policies and procedures.
• Participate in internal audits, addressing any findings and implementing corrective actions.
• Support the implementation of internal control measures to enhance resort operations.
8. Adherence to Company Policies:
• Ensure your team adheres to company policies and procedures.
• Set an example by demonstrating ethical and professional conduct in all interactions.
9. Meeting Deadlines and KPIs
• Develop and monitor key performance indicators (KPIs) for your team.
• Ensure timely submission of reports and achievement of sales-related deadlines.
10. And other tasks as assigned by the supervisor and Directors.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU VÀ KỸ NĂNG:
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm như một giám sát kiêm quản lý nhà hàng hoặc trong một vai trò tương tự.
• Kỹ năng quản lý xuất sắc.
• Hiểu biết về quy định về an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn sức khỏe nhà hàng.
• Khả năng làm việc trong môi trường nhanh nhẹn và xử lý tình huống.
• Hiểu biết về quy trình mua sắm và nhận hàng trong môi trường khu Resort.
• Kinh nghiệm làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng và hàng quý cho quản lý.
• Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm văn phòng (Microsoft Office Suite, Google Drive).
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian xuất sắc.
• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
• Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
• Linh hoạt và sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề.

Quyền Lợi:
• Lương Gross: từ 17,000,000 VND đến 20,000,000 VND/tháng tùy theo kinh nghiệm.
• Bảo Hiểm Xã Hội được thanh toán 100% trên Lương Gross.
• Nghỉ phép hàng năm 12 ngày/năm.
• Chỗ ở tại khu Resort.
• Bữa ăn hàng ngày.
• Môi trường làm việc động lực và hợp tác.

Điều Kiện Làm Việc:
• Môi trường Khu Resort tại Nam Cát Tiên.
• Họp hàng tuần hoặc hàng tháng tại văn phòng TP.HCM.
• Giờ làm việc: 6 ngày mỗi tuần.

CÔNG TY TNHH HÒN NGỌC VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN là một nhà tuyển dụng coi trọng cơ hội công bằng. Chúng tôi vinh danh sự đa dạng và cam kết tạo ra một môi trường công bằng cho tất cả nhân viên.

QUALIFICATIONS and SKILLS:
• Bachelor's degree in Hospitality Management, Business Administration, or related field.
• At least 2 year proven experience in resort or hospitality management
• Strong leadership and team management skills.
• Understanding of purchasing processes, maintenance, customer service, housekeeping, and internal control in a resort setting.
• Experience of providing weekly, monthly, and quarterly reports to management.
• Proficiency in using office software (Microsoft Office Suite, Google Drive), project/tasks management software such is Monday.com is a plus.
• Excellent organizational and time management skills.
• Fluent in English is a plus
• Strong communication and interpersonal abilities.
• Discretion and ability to handle sensitive and confidential information.
• Adaptability and a proactive approach to problem-solving.

Benefits:
• Gross Salary: ranging from VND17,000,000 to VND 20,000,000/month
• Social Insurance paid on 100% of Gross Salary
• Paid Annual leave of 12 days/year
• Housing provided in the resort
• Daily meals
• Opportunities for professional development and growth.
• A dynamic and collaborative work environment.

Working Conditions:
• Resort Environment
• Weekly or monthly report meetings at the HCM office
• Working hours: 6 days a week.

HÒN NGỌC VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN Company is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.

Địa Điểm Làm Việc

Ấp 5, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Vietnam
Bộ phận Tuyển dụng
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp