Giám Sát Phòng Thí Nghiệm

Login to view salary 847 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

12 ngày nghỉ phép có lương trong năm

Job Description

1. Giám sát các họat động thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa, lý diễn ra tại phòng Lab nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất của PNJP.
- Giám sát việc sử dụng thiết bị đo lường, phân tích và thử nghiệm trong phạm vi phòng LAB (Theo Quy trình kiểm soát thiết bị đo lường và thử nghiệm).
- Soạn thảo các tài liệu quản lý, hướng dẫn sử dụng thiết bị đo lường, phân tích và thử nghiệm, kiểm soát việc tuân thủ các tài liệu này tại phòng LAB.
- Báo cáo hàng ngày, tháng về các hoạt động của phòng LAB cho Trưởng Phòng QTCL.
- Nhận dạng nhược điểm các phương pháp đo lường, phân tích các thiết bị kiểm tra đo lường hiện hữu và tham mưu đề xuất cải tiến, đề xuất mua thiết bị phân tích đo lường mới để nâng cao chất lượng thử nghiệm.
- Giám sát việc sử dụng và bảo quản hóa chất công cụ dụng cụ của phòng Lab. Hàng tháng, năm hoặc đột xuất, đề xuất mua mới VTCCDC cho phòng Lab.
- Lựa chọn, phê duyệt phương pháp thử nghiệm mới.
- Phân tích thử nghiệm, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Phân tích các nguyên nhân, sự cố trong sản xuất (các vấn đề liên quan đến công nghệ)

2. Giám sát các hoạt động đo lường và thử nghiệm xác định các chỉ tiêu cần kiểm soát của nước thải tại PNJP.
- Soạn thảo các tài liệu đo lường, phân tích các chỉ tiêu môi trường nước thải.
- Giám sát các hoạt động: Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường nước thải trong các khu vực sản xuất của PNJP, phân tích các mẫu nước thải của chuyên viên môi trường gởi đo.
- Báo cáo hàng ngày, tháng về các hoạt động đo nước thải của phòng LAB cho Trưởng Phòng QTCL.

3. Giám sát hoạt động kiểm kiểm soát thiết bị đo lường và thử nghiệm. Thông qua hoạt động kiểm tra, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định thiết bị đo lường, thử nghiệm
- Giám sát việc lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch của chuyên viên thiết bị đo lường về việc kiểm tra, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định thiết bị đo lường, thử nghiệm.
- Nhận báo cáo từ Chuyên viên thiết bị đo lường, tổng hợp báo cáo cho Trưởng phòng QTCL về các hoạt động này.

4. Giám sát công tác An Toàn bức xạ trong toàn Công ty
- Giám sát việc lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch của chuyên viên thiết bị đo lường về việc xin giấy phép Tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị có sử dụng các máy đo vàng bằng huỳnh quang tia X (EDXRF): Xin giấy phép cho các máy mới đưa vào sử dụng; định kỳ 3 năm, xin tái cấp phép.
- Giám sát việc đánh giá ATBX và báo cáo công tác ATBX của Chuyên viên thiết bị đo lường.
- Nhận báo cáo từ Chuyên viên thiết bị đo lường, tổng hợp báo cáo cho Trưởng phòng QTCL về các hoạt động này.

5. Giám sát hoạt động pha chế
- Giám sát việc nghiên cứu các bài hội mới của Chuyên viên Pha chế
- Giám sát việc lập hồ sơ kỹ thuật cho các bài hội đang và sẽ áp dụng của CV Pha chế
Read full Job Descriptions

Job Requirements

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
• Bằng cấp: Đại học - Chuyên ngành: Lý, hóa
• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Đọc hiểu tài liệu Tiếng anh.
• Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Các chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm, quản lý kỹ thuật đo lường

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
• Số năm kinh nghiệm liên quan: Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong các hoạt động đo lường, phân tích, thử nghiệm hóa, lý.

Job Locations

Số 23, đường số 14, phường 05, Gò Vấp

Công ty TNHH MTV Chế tác và trang sức PNJ (PNJP) là ty thành viên của công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJP), được thành lập vào ngày 28/04/2018.
Ngành nghề: Chế tác và kinh doanh trang sức, vàng bạc đá quý
Quy mô ty: Trên 1400 nhân viên

Read full company information
23 đường 14, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM
1,000-4,999 staffs
BP Tuyển Dụng
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam