[HCM] [$1500 - $2100] Fullstack Engineer Leader Headhunt jobs

[HCM] [$1500 - $2100] Fullstack Engineer LeaderHeadhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$1500 - $2100 45 lượt xem - Hết hạn trong 16 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

1 month bonus; Salary adjustment once a year; Lunch allowance
Social Insurance 100% submitted based on gross salary
Transportation provided; Japanese certification, Technical, AWS allowance (5000 to 15000 Yen)

Mô Tả Công Việc

We are looking for a Fullstack Engineer Leader for our new team in Viet Nam. You will be in charge of:
- Develop the sales management system
- Understanding Japanese documents of the system, so we expect that you are able to communicate in Japanese
- Be the contact point between Viet Nam team and the Japanese Headquarter to approach requirements and discuss problems
- Participate throughout the entire software development lifecycle
- Lead the team
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- At least 5 years' experience of fullstack developing
- At least 2 years experiences of leading team
- From implementation to testing development experiences in any language (ReactJS, HTML, CSS, NodeJS, JavaScript)
- Familiar with Relational Database Management System (MySQL, PostgreSQL)
- Intermediate English

Địa Điểm Làm Việc

Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

We have developed a sales management system for our media and reuses shops. In order to transfer the development of this technology to Viet Nam, we decided to establish a local subsidiary in Viet Nam.

Xem toàn bộ thông tin công ty
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)