[HCM] [$1500 - $2100] JAVA Technical Specialist (Spring, SQL) Headhunt jobs

[HCM] [$1500 - $2100] JAVA Technical Specialist (Spring, SQL)Headhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$1500 - $2100 65 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

14th-month Salary, Bonus twice a year, Salary adjustment (Twice a year)
100% Social Insurance submitted, PVI Healthcare Insurance
Laptop provided, Team building, Company trip, Parties, ...

Mô Tả Công Việc

No.228
- Work together to maintain and improve the company's products with the PM and other PGs
- Do some research and put new frameworks and techniques to use
- Examine the effects of solutions to challenging tasks by reading source code, producing documentation, and sharing them with other team members
- Carry out technically challenging tasks
- Support for other team members' technical problem-solving needs
- Review code with other team members
- To assist the team in completing the work on schedule and with high quality when releasing, offer sound technological solutions
- Develop technological expertise to assist team members' talents
- Describe ways to make the team's work better and more productive
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Must have:
- Experience in building high performance, scalable and web services on cloud services
- More than 5 years of experience in: Java/J2EE, Spring framework
- Experience in: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, ReactJS...
- Experienced in receiving customer requests, designing SPEC, reviewing code and implementing work for members
Nice to have:
- Experience in implementing DDD or similar models
- Experience in solving performance issues is an advantage
- Experience in providing solutions to technical problems
- Experience in using Git, Eclipse IDE or IntelliJ IDE
Soft skills:
- Possess effective communication and mentoring abilities
- Possess document writing abilities (technical documents, SPEC etc..)
- Be able to train team members

Địa Điểm Làm Việc

District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

We mainly develop transportation expense calculation and expense settlement systems.

Xem toàn bộ thông tin công ty
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)