[HCM] [$700 - $2000] 3D MODELER (Character Model) Headhunt jobs

[HCM] [$700 - $2000] 3D MODELER (Character Model)Headhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$700 - $2000 35 lượt xem - Hết hạn trong 26 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary adjustment (Twice a year)
Social Insurance 100% submitted based on gross salary
Transportation, Parking, Lunch included; Japanese qualification allowance; Training courses, ...

Mô Tả Công Việc

No. 176
We are looking for a 3D Modeler (Character model) to be in charge of 3D production tasks in mobile game development for iOS and Android, especially:
- Character model production (low polygon)
- Creating assets on Maya and setting on Unity
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Must have
- Portfolio is required
- Familiar with Maya at least 02 years
- Experience in 3D game CG production
- Working knowledge of Photoshop
- Basic drawing skills
Nice to have
- Expertise with production and proficiency with Unity
- Leadership and management skills
- Knowledge of 3D character weighting and bone setting
- A background in animating 3D characters
- Working knowledge of either Japanese or English

Địa Điểm Làm Việc

Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

We are a game developing company came from Japan with aiming ti develop and operates mobile games.

Xem toàn bộ thông tin công ty
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)