[HCM] [$700 - $2000] Client Engineer (Game Programmer) Headhunt jobs

[HCM] [$700 - $2000] Client Engineer (Game Programmer)Headhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$700 - $2000 34 lượt xem - Hết hạn trong 20 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary adjustment (Twice a year)
Social Insurance 100% submitted based on gross salary
Transportation, Parking, Lunch included; Japanese qualification allowance; Training courses, ...

Mô Tả Công Việc

No. 175
We are looking for a Client Engineer (Game Programmer) to be in charge of:
- Game design and development using Unity at least 02 years
- Building a development environment (game tools, test environment, etc.)
- Increase productivity by decreasing operating work and updating work
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Must have:
- Smartphone native game or consumer game experience
- Unity game development experience
- Working knowledge of C# (C Sharp)
Nice to have:
- Knowledge of shader programs and 3D graphics
- Familiar with Python
- Knowledge of game design
- Understanding of games and anime
- Working knowledge of either Japanese or English

Địa Điểm Làm Việc

Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

We are a game developing company came from Japan with aiming to develop and operates mobile games.

Xem toàn bộ thông tin công ty
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)