[HCM] [$700 - $2000] Server Engineer Headhunt jobs

[HCM] [$700 - $2000] Server EngineerHeadhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$700 - $2000 45 lượt xem - Hết hạn trong 17 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary adjustment (Twice a year)
Social Insurance 100% submitted based on gross salary
Transportation, Parking, Lunch included; Japanese qualification allowance; Training courses, ...

Mô Tả Công Việc

No. 174
We are looking for you, who will be in charge of the creation and management of original local games:
- Development of server applications
- Construction of the development environment, including the creation of servers and test environments
- Boost productivity by cutting operational workload and update work
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Must have:
- Launch to operation of smartphone game experience
- Experience in web application development at least 02 years
Nice to have:
- Having knowledge of writing web applications in the Go language
- Knowledge of creating systems that can tolerate heavy traffic
- Experience in game design
- Understanding of video games and anime
- Work experience in either English or Japanese

Địa Điểm Làm Việc

Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

We are a game developing company came from Japan with aiming to develop and operates mobile games.

Xem toàn bộ thông tin công ty
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)