[HCM] [$800 - $1500] File Developer Headhunt jobs

[HCM] [$800 - $1500] File DeveloperHeadhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$800 - $1500 14 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Fixed 13th-month salary, Salary adjustment once a year
100% Social insurance, Health insurance, Unemployment insurance submitted
Company trip, Transportation fee (free Company Grab account or gas fee to go to work)

Mô Tả Công Việc

We are looking for a FileMaker Developer, who would be in charge of utilizing FileMaker to build business application. Specifically:
- Attend customer meetings to better understand the demands of the clients;
- System design, in particular UI;
- Debugging, delivery, and implementation help, as well as unit and integration testing.
- The Japan Team offers two months of tuition to help you understand the system.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Japanese (JLPT N2), with good communication skills to attend meetings with Japanese clients to understand their needs
- 3 years of experience as an IT communicator, tester, or developer in a Japanese IT firm (Having basic knowledge about IT)
- Nice to have experience in coding

Địa Điểm Làm Việc

Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

We are a Vietnamese subsidiary of a Japanese IT consultancy firm. We provide a platform for low-code development called "FileMaker Solution."

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ít hơn 10 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)