Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

[ HCM - Da Nang ] - 20 Quality Control Engineers

GLOBAL Cybersoft (vietnam) JSC - A Hitachi Consulting Company Helios Bldg, Road #3, Quang Trung Software City, District 12 HCMC, Vietnam

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh


480 lượt xem
Đăng tuyển 8 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

Bonus
Healthcare
Training

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Automation Test
Testing / QA & QC
Quality Control

Bạn Sẽ Làm Gì

• Participate in Requirements analyzing and developing.
• Perform testing, including developing test cases, writing test scripts, executing tests, analyzing test results.
• Report to Test Leader/Project Manager.
• Comply with GCS information security policies and procedures

Chuyên Môn Của Bạn

Education and/or Experience
• B.S, M.S or equivalence in Computer Science or Information Technology (IT).
Knowledge, Skills and Abilities
• Good Skill of Network, Software development, Testing, or others but technical field.
• Knowledge of software testing, especially in testing techniques and testing methodologies.
• Experience in testing tools for Automation tests, Mobile tests, Unit tests are a plus.
• Skill in programming in some of the following: PHP, C/C++, Java, XML, Java Script, .NET.
• Knowledge of Web-base Solutions, Real-time Systems, Windows OS, and Linux.
• Good Communication skills in English is a plus.

Về Công Ty Chúng Tôi

GLOBAL Cybersoft (vietnam) JSC - A Hitachi Consulting Company Helios Bldg, Road #3, Quang Trung Software City, District 12 HCMC, Vietnam

Tên người liên hệ: Ms. Ly
Qui mô công ty: 1.000-4.999

GLOBAL CYBERSOFT (VIETNAM) JSC (GCS) - A HITACHI CONSULTING COMPANY

Global CyberSoft is a leading global IT solutions provider founded in California in July 2000 and has been a company of Hitachi Consulting Corporation since October 2014. We have many years of expertise in providing premier IT solutions and system integration services to customers in more than 18 countries around the world in the following business areas:
- Embedded Systems
- Testing and Validation
- Factory Automation (FA)/ Industrial Automation (IA)/ Manufacturing Execution System (MES)/ Manufacturing Intelligence (MI)
- Business Automation: Warehouse/ Inventory Management and Handling, Distribution Management, and e-Commerce & Retail Management (e-Business Solutions)
- Enterprise Resource Planning (ERP)/ Business Intelligence (BI)
- Applied New Technologies (IoT, Big data, Cloud)

Việc làm khác từ Công ty này

Công việc tương tự

Chương Trình Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính Tại Hà Nội

Chương Trình Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính Tại Hà Nội

Bằng cấp quốc tế.

Không cần thi tuyển đầu vào.

Hỗ trợ cho vay học phí.