[HCM] - Sales Executive

$500 - $500

Hết hạn trong 11 ngày
287 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Identifying prospects, establishing contact and developing relationships, recommending solutions and sell a. hartrodt’s services. Xác định khách hàng tiềm năng, thiết lập và phát triển mối quan hệ, đề xuất giải pháp và bán dịch vụ của a. hardtrodt Vietnam. - Secure new business as well as develop existing accounts. Đàm bảo hoạt động kinh doanh mới cũng như phát triển các khách hàng hiện có. - Generate Sales Lead to other offices for proper coordination of target accounts. Tao khách hàng tiềm năng cho các văn phòng ở thành phố khác để điều phối hợp lý các khách hàng mục tiêu. - Generate daily Telephone Reports and Visiting Reports. Báo cáo liên lạc hằng ngày và báo cáo lịch thăm khách hàng. - Elicits client feedback to guide future product and service direction. Thu thập phản hồi khách hàng để định hướng sản phẩm và dịch vụ trong tương lai; - Pro-actively participates in the processes of the company Tích cực tham gia vào các hoạt động của Công ty. - Work closely with Sales Support and Customer Service Team to deliver high level of service to clients. Phối hợp chặt chẽ với Sales Support và Customer Service Team để cugn cấp dịch vụ chất lượng cao cho Khách hàng. - Maintain quality service by establishing and enforcing organization standards. Duy trì chất lượng dịch vụ bằng cách thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn của tổ chức. - Contribute to team effort by accomplishing related results as needed. Đóng góp vào nỗ lực của nhóm bằng cách đạt được các kết quả liên quan khi cân thiết. - Meet monthly, annual sales goals and targets. Đạt được mục tiêu và chỉ tiêu doanh số hàng tháng, hàng năm. - Other duties as assigned by superiors. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

• Excellent written and verbal communication skills. Giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản. • Good at English. Giao tiếp tiếng Anh tốt • Good at MS Office. Giỏi MS Office • Self-disciplined, self-motivated, self-starter. Tự kỷ luật, tự động viên, tự khởi tạo. • High resposnibility, focus. Tinh thần trách nhiệm cao, tập trung. • Negotiation, problem solving, organizational and planning skills. Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, tố chức và lập kế hoạch. • Understand and support the goals, policies and procedures of a. hartrodt. Hiểu và hỗ trợ các mục tiêu, chính sách và thủ tục của a. hartrodt Viet Nam

Các phúc lợi dành cho bạn

Chăm sóc sức khoẻ

Medical Insurance international package

Nghỉ phép có lương

12 Annual leaves and 3 paid sick leave

Khác

Work environment: dynamic, innovative and friendly.
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

25/04/2024

Nhân viên

Hậu Cần/Xuất Nhập Khẩu/Kho Bãi > Xuất Nhập Khẩu & Thủ Tục Hải Quan

Logistics Sales, Freight Forwarding, Logistics, Sales Export, B2B Sales

Nhập khẩu/Xuất khẩu

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

7th Floor, 458 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City

a. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
a. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
a. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd

7th Floor, 458 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

(Xem bản đồ)
1.000-4.999 nhân viên
Ms. Diệp

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết